Det er nå lenge siden irske redere kom til norske verft med ordrer. Karstensens Skibsværft er i ferd med på bli totalt dominerende i dette fartøysegmentet blant redere ikke bare i Irland, men på de britiske øyer generelt. Med overleveringen av den pelagiske tråleren Antarctic har de økt sin dominans ytterligere.

17.juli kunne det irske flagget heises i masten på nybygget Antarctic da det ble overlevert fra Karstensens Skibsværft. Tross Coronapandemien har det gått raskt å utstyre fartøyet. Skroget ankom Skagen fra Karstensen Shipyard Poland i Gdynia i januar, og kunne et godt halvår senere overleveres.

Styrhuset er oversiktlig og flott innredet, – som alltid i fartøyene som er designet og bygget av Karstensens Skibsværft.

Teresa og Eamon McHugh har ledet familierederiet i 25 år, siden de kjøpte den første «Antarctic», av Eamons bror Kevin McHugh. Nå er sønnene Eamon J og Gerard er også aktive i familiebedriften. Eamon J administrerer aktivitetene på land, mens Gerard er om bord som skipper.

Det er god utsikt over tråldekket og vinsjene fra styrhuset.

Antarctic Fishing Company ble etablert i 1987 da de kjøpte første «Antarctic ». Nybygget vil være ett av fem fartøy som eies eller som har vært eid av Eamon McHugh og hans familie. Båten som skiftes ut er 50,7 meter lang og ble bygget som Lunar Bow ved Simek i Flekkefjord for skotske eiere. Etter å ha blitt solgt til Island tok den irske familien over fartøyet i 2006 og bygde det som da var en snurper, om til pelagisk tråler.

Antarctic er en flott tråler med lengde på 62 meter.

Skrogmodellen har bevist gode egenskaper

Ifølge verftet er nye Antarctic sitt design, spesifikasjon og arrangement et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft. Alle detaljer er skreddersydd for å passe Eamon McHughs eksakte spesifikasjoner. Hovedfokus er lagt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndteringsog lagringsanlegg og optimalisering av drivstofforbruk.

Hovedmotor er en MAN 9L27/38 med ytelse på 2499 kW.

Nye «Antarctic» er basert på Karstensen Skipsverft sin meget vellykkede 63-meter skrogmodell, som har bevist sine svært gode egenskaper i forhold til sjøegenskaper og drivstofforbruk. Skroget, som har designbetegnelsen KS 63m, brukes i fiskerier i alle deler av Nord -Europa. I Antarctic sin hjemmehavn Killybegs finnes det ett annet fartøy med samme skrogdesign, Paula. Denne pelagiske tråleren ble levert av Karstensens Skibsværft i 2012.

En av flere salonger i et miljø som nesten kunne vært i en moderne bolig.

Irsk preg på utstyrleveransene

På ett område har de irske eierne virkelig satt sitt preg på skipet. Mange fartøy som er bygget ved Karstensens og andre verft, har blitt utstyrt med irske SeaQuest sine fiskepumper og dekkskraner. Til Antarctic har SeaQuest levert komplett hydraulikkpakke med vinsjer, nettromler, kraner og fiskepumper – en virkelig prestisjeordre for selskapet.

Antarctic er utstyrt med to Caterpillar hjelpemotorer med ytelse på 930 kWe og 565 kWe.

På samme måte har KER Group i Killybegs også vært en stor leverandør til det nye fartøyet, etter å ha levert hele RSW-anlegget og vakuum lossesystem. Begge selskaper har mangeårige forretningsforbindelser med Eamon McHugh. Men denne ordren representerer den første komplette utstyrspakken til fartøy bygget ved Karstensen Skipsværft. Et annet selskap fra Killybegs, Barry Electronics, har levert og installert det elektroniske utstyret.

Kontrollrommet er en trivelig arbeidsplass for maskinsjefen.

MAN valgt som hovedmotor

Hovedmotoren er en MAN 9L27/38 som yter 2499 kW ved 800 rpm. Denne er koblet til et Renk RSVL-900 gir. På giret er det et kraftuttak (PTO) hvor det er montert en akselgenerator som produserer 1650 kWe. Det er i tillegg to Caterpillar hjelpemotorer om bord som produserer henholdsvis 930 og 550 kWe. Det finnes også en Mitsubishi havnegenerator på 122 kW.

RSW-anlegge er levert av produsenten KER Group i Killybegs.

Under tunge fiskeoperasjoner som haling eller skyting av trålen vil PTO bli koblet inn. Siden det i perioder, når det er full kraft på vinsjene, normalt ikke er stort behov for kraft på propellen, vil hovedmotoren gi nok elektrisitet til drift av skipet. Når trålen taues vil akselgeneratoren normalt ikke være i bruk, og elektrisitet vil da bli produsert av en av hjelpemotorene. Det elektriske systemet om bord er bygget for flytende frekvens (60-50 HZ).

Alle tromler og vinsjer er levert av irske SeaQuest.

Propellen er også levert av MAN og har betegnelsen VBS940. Den har en diameter på 3800 millimeter. Under prøveturene var gjennomsnittsfarten 15,7 knop ved motorytelse på 2499 kW.

Hydraulisk pakke fra SeaQuest

På tråldekket er det to nettromler og to hydrauliske porter. Aktre del av tråldekket er rigget for pumping av trål med hydraulisk pumpe. Det er blant annet to trålvinsjer med trekkraft på 61,8 tonn, en toplinevinsj med på 51,5 tonn og to nettromler på 61,8 tonn. SeaQuest, som har produsert alle vinsjer, har også levert et autotrålsystem.

Fra testingen av vinsjer og tromler.

Den pelagiske tråleren er utstyrt med åtte RSW-tanker med en kapasitet på 1370 kubikkmeter. RSW-anlegget drives av to aggregat, hver på 800 kW. Det finnes to sirkulasjonspumper med kapasitet på 600 kubikkmeter per time. Vakuumsystemet består av tre kompressorenheter, hver på 66 kW, og tre 2800 liters tanker.

SeaQuest har også levert elektriske fiskepumper.

Flott interiør og innredning

Messe og dagrom er begge svært elegant designet. Messen har, ikke som vanlig på fiskefartøy ett langt bord, men to mindre bord. Fartøyet har lugarkapasitet for et mannskap på 12. Lugarer, dagrom, messe og andre deler av overbygget er innredet av Maritime Montering AS.

SeaQuest har bokstavelig talt gjort rent bord. Også dekkskraner på forog akterdekk er levert av Killybegsbedriften.

Furuno dominerer det elektroniske

Elektronisk fiskeletingsutstyr er i all hovedsak produsert av Furuno. Blant annet gjelder dette lavfrekvensog høyfrekvens sonarer, samt to ekkolodd. Simrad har levert ett ES-80 ekkolodd og en trålsonar. Furuno er også valgt som leverandør av tre radarer, Ecdis, to GPS og AIS, mens gyrokompass og autopilot er levert av Simrad. Satellittkommunikasjon er av typen Intellian t80-Q TVRO med GMDSS, SSB og VHF levert av Sailor.

Selv korridorene er dekorerte og trivelige om bord i Antarctic.

Fartøyet Antarctic som er skiftet ut med et nytt ble i vår formidlet til nye eiere av skipsmeglerselskapet Atlantic Shipping i København. Fartøyet heter nå Tina Jeanette og eies av et andelsrederi i Thyborøn med samme navn som fartøyet.

Innredning og møblering er utført av Maritime Montering AS.