Ved utgangen av november hadde den pelagiske flåten levert fisk til en verdi av 4,60 milliarder kroner til konsum. I fjor var det til samme tid levert fisk til en verdi av 3,35 milliarder kroner.


[raw]

For alle pelagiske fiskearter med unntak Nordsjøsild viser tall fra Norges Sildesalgslag har verdien av leveringer til konsum økt. Økningen skjer for noen arters vedkommende til tross for redusert volum. Hestmakrell er opp fra 18,5 millioner til 102,2 millioner kroner. Kolmule som tradisjonelt har blitt levert så godt som utelukkende til fiskemel har blitt en konsumart. I år er det levert hele 32 368 tonn til en verdi av 46,1 million kroner til konsum.

 

Kystbrisling har økt fra 10,45 millioner kroner til 14,82 kroner. Makrellen har tilført flåten 1,864 milliarder kroner mot 1,389 milliarder kroner i fjor. Det er levert NVG-sild til en verdi av 2,282 milliarder kroner mot 1,599 milliarder til samme tid i fjor. Til og med tobis til konsum har skaffet fiskerne 658.000 mot 251.000 kroner i fjor.

 

For lodde tatt ved Island er det et fall i verdi fra 57,9 millioner kroner til 51,4 millioner kroner, og for lodde i Barentshavet er det derimot en økning fra 3,5 millioner kroner til 28,64 millioner kroner. Det betyr at samlet er det også økning for lodde. Den eneste arten som viser fall i fangstverdi i Nordsjøsild som er ned fra 89 millioner kroner til 57,2 millioner kroner. Totalt er det levert 1.128.561 tonn pelagisk fisk til en verdi av 4,6 milliarder kroner til konsum.

 

Det gjenstår å se om det i løpet av desember vil bli fisket nok NVG-sild, rester av Norsjøsildkvoten, havbrisling og kanskje hestmakrell til å bringe konsumfisket over fem milliarder kroner i år.

[/raw]