DEL

I det vi går inn i påskeuken, viser de siste salgstallene fra Norges Sildesalgslag at årets begynnelse har vært en drøm for pelagisk konsumfiske målt i verdi. Omsetningen gjennom Norges Sildesalgslag har økt med hele 453 millioner kroner.


( 08.04.2009 )

[raw]

Det er bare en liten hake ved dette tallet. Hele 266 millioner, – 59 prosent – har endt i lommene til i første rekke shetlandske fartøyer som har levert makrell i Norge.

 

Stor verdiøkning for konsum

Fangstinntektene for levering til konsum var per 5. april hele 1,583 milliarder kroner, opp hele 592 millioner kroner.

 

NVG-sild er litt opp i volum, men opp hele 12 prosent i pris, noe som gir en økning i fangstinntektene på 115 millioner kroner. I fjor ble det bare levert 545 tonn nordsjøsild frem til 5. april. I år er kiloprisen opp 37 prosent og levert fangst hele 4152 tonn.

 

Det er også levert 37.398 tonn makrell til en verdi av 366 millioner kroner. Men dette er fangstinntekter som har kommet utenlandske fartøyer til gode. Leveringene av makrell fra britiske fartøyer har økt voldsomt, fra 13.894 tonn verdt 110,3 millioner kroner til 37.398 tonn verdt 366,2 millioner. Trekkes denne verdiøkningen fra de økte inntektene for levering til konsum, blir det en økning på de andre artene på 266 millioner kroner.

 

Magert for fiskemel

For levering til fiskemel er det et kraftig fall fra 377.715 tonn ti 225.901 tonn. Verdien på leverte fangster er tilsvarende ned 394,3 millioner til 271,7 millioner. Selv om mengden avkapp fra fabrikker som produserer sildefilet nok øker for enkelte fiskemelfabrikker, er et fall i råstofftilgang på over 150.000 tonn merkbart. Dette fallet kommer til tross for at snittprisen på råstoff er opp fra 1,0440 kroner per kilo til 1,2026 per kilo.

 

Mot omsetningsrekord for pelagisk

Norske fartøyer vil øke sin andel av økt fangstverdi utover året. Selv om kvotene for både kolmule og nordsjøsild er redusert til dels kraftig, vil årets loddefiske, økte NVG-kvoter og ikke minst makrellkvoter før til en kraftig økning i inntektene til norske fartøyer hvis prisene holder seg på nåværende nivå ut året. Hvis ikke problemer med verdensøkonomien medfører større problemer for pelagisk sektor er det mye som tyder på at Norges Sildesalgslag vil få ny omsetningsrekord i år.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.