Bare 8,3 prosent av årets tobisfangst ble levert til danske fiskemelfabrikker. I tonn utgjorde dette 12.080 tonn fordelt med 6.100 tonn til TripleNine Thyborøn A/S og 5.980 tonn til FF Skagen (innmeldt kvantum). I Norge var det Pelagia som kjøpte mest tobis.

Totalt ble 58 prosent av tobisen levert til selskapets tre fabrikker Karmsund Fiskemelfabrikk, Egersund Sildoljefabrikk og Måløy Sildoljefabrikk.

De to andre fabrikkene, Karmsund Protein og Prima Protein kjøpte 32,5 prosent av innmeldt kvantum, fordelt med 27.655 tonn til Prima Protein AS og 19.870 tonn til Karmsund Protein.

Kjøper Tonn innmeldt Andel %
Pelagia AS, Karmsund Fiskemel 32575 22,3
Prima Protein AS 27655 18,9
Pelagia AS Egersund Sildolje 23680 16,2
Karmsund Protein AS 19870 13,6
TripleNine Vedde AS 13975 9,6
Pelagia AS, Måløy Sildolje 12340 8,4
TripleNine Thyborøn A/S 6100 4,2
FF Skagen 5980 4,1
  146175 100

Kilde: Norges Sildesalgslag