DEL

Mattilsynet har satt i gang beredskapen etter at Midt-Norsk Havbruk har meldt om funn av PD.


( 12.05.2014 )

Det er resultater fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste som viser at det sannsynligvis er smitte av PD på lokaliteten Skrubbholmen. Lokaliteten drives av Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya Fiskeoppdrett.

 

– Det er påvist positive prøver for PD ved analyse av fisk fra lokaliteten «Skrubbholmen», lok.nr: 30997 (N-640 48.1040 – Ø110 39.7310), skriver daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Tore Holand i en pressemelding.

 

– Lokaliteten er båndlagt og Mattilsynet har sammen med de lokale oppdretterne iverksatt prøvetaking av omkringliggende lokaliteter, skriver han videre.

 

I samsvar med gjeldende strategi for PD-bekjempelse, vil lokaliteten bli tømt så raskt som mulig dersom mistanken bekreftes.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.