DEL

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag hatt en grundig gjennomgang av situasjonen og forventningene til utviklingen i hovedmarkedene for fisk. De viktigste artene var torsk, hyse og sei.


( 07.12.2010 )

[raw]

Partene klarte under dagens møte ikke å komme til enighet om nye minstepriser. Særlig nivået på minsteprisene for torsk bød på utfordringer. Norges Råfisklag var innstilt på å komme til enighet om en moderat økning ut fra dagens minsteprisnivå. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening hadde som mål en tilsvarende moderat reduksjon.

 

Det legges inn en pause i drøftelsene fram til tirsdag 4. januar 2011.

 

Gjeldende minstepriser videreføres til og med søndag 9. januar 2011.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.