DEL

Noen dager etter at vår første artikkel om Sea Shepherd ble laget sendte Sea Shepherd ut en melding om at de to patruljebåtene var døpt. Samtidig hadde Kystmagasinet en artikkel på sin nettside hvor vi fortalte om båtene.


( 10.06.2015 )

 

I pressemeldingen opplyses det at båtene er døpt Vernes Jule og Farley Mowat. Kystmagasinet mottok også en epost fra en person ved navn Rolf Henning Olsen. Han linker til pressemeldingene og skriver at patruljefartøyene ikke vil bli brukt mot norske hvalfangere, men at de skal til henholdsvis Sea of Cortez i Mexico og Cocos Island i Costa Rica.

 

I pressemeldingen uttaler lederen for Sea Shepherd at de har tilbudt myndighetene i Mexico og Costa Rica å sette inn patruljebåtene der. Det vil si at over et halvt år etter kjøpet er det ikke bekreftet hvor fartøyene skal settes inn. Rolf Henning Olsen, som sendte Kystmagasinet pressemeldingen, opplyser også at Sea Shepherd har andre fartøyer å sette inn enn de som er nevnt av Kystmagasinet.

 

Nevnte Henning Olsen kontakter Kystmagasinet som privatperson. Han nevner ikke at han er tilknyttet organisasjonen og har arbeidet om bord i Sea Shepherd fartøyet Steve Irwin som «communication officer».

 

I Bremen har både Bridgitte Bardot og Bob Barker flyttet på seg i de siste dagene før dette skrives i midten av juni. Det kan tyde på at de tar om bord forsyninger og gjør seg klare til å kaste loss.

 

Vi har forsøkt å finne Vernes Jule og Farley Mowat ved hjelp av AIS uten å lykkes. Sea Shepherd har heller ikke gitt flere opplysninger om hvilke fartøyer som skal delta i aksjonene mot hvalfangst i Nord-Atlanteren. I et pressebilde viser Sea Shepherd hvordan patruljebåtene er tenkt malt. Ikke hvordan de så ut under dåpen.

 

Det gjenstår å se om Sea Shepherd nå driver et spill hvor de prøver å skjule hvilke intensjoner de har med båtene. Dette er kjent taktikk. I Antarktis har de til og med heist norske flagg for å lure piratfiskere.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.