Icelandic Fisheries Exhibition 2008 (Icefish) åpnet dørene for publikum i dag. Alt fra første stund var det klart dette kom til å bli en godt besøkt messe. De store parkeringsområdene utenfor sportshallen i Reykjavik ble raskt fylt med biler, og i løpet av et par timer var det tett med folk og et myldrende liv i de to utstillingshallene. Arrangøren regnet med rundt 5.000 besøkende første dagen, og tyder alt på at de får rett.


[raw]

På fiskerimessen var det lite som tydet på finanskrise og anstrengt verdensøkonomi, og at Islands økonomi etter alt å dømme kommer til å gå i minus dette året, for første gang siden 1992. Heller ikke på Glitnir sin stand var det noe depresjon å spore, på tross av at banken er i store vansker, og det faktum at den noen dager tidligere ble reddet av den islandske stat. Valuta i fritt fall, generell langt vanskeligere økonomi for mye av næringslivet og folk flest, er dagens situasjon på Island. Men dette legger tydeligvis ikke noe demper på deltakelsen på fiskerimessen, verken fra bedrifter eller besøkende.

 

Slik så det ut et par timer etter at dørene til messen var åpnet.


Et stort antall utenlandske besøkende fra hele verden, tyder også på at Island fortsatt sees på som en meget viktig fiskerinasjon. Blant de knappe 500 bedriftene som har stand på Icefish er utlendingene også godt representert, med 33 av disse. Flere land har egne paviljonger. Under siste messe for tre år siden var det nesten 15.000 besøkende innom dørene, og arrangørene regner i år med å slå denne rekorden. At Icefish går over tre dager, etter ønske fra utstillerne, bidrar også til økt antall besøkende.

 

 

Icefish er en av de store internasjonale fiskerimessene, og i hallene var det mye interessant å se både for redere, fiskere og andre med interesse for denne bransjen. Utenfor hallen hadde de tre store sjarkprodusentene på Island båter utstilt, og selv om det for tiden selges et fåtall mindre fiskebåter på Island, tydet interessen for båtene på at dette kanskje kommer til å endre seg om ikke altfor lenge. I mellomtiden er Norge et satsningsområde for de tre produsentene.

 

Smart markedsføringstriks? Denne bilen som sto parkert rett utenfor messehallen må vel nærmest betraktes som litt trafikkfarlig.


Kystmagasinet kommer tilbake med flere smakebiter fra messen i dagene som kommer.

[/raw]