På en konferanse om fiskeolje og helse i Ho Chi Minh City i Vietnam i begynnelsen av oktober kunne selskapet Sao Nai Group fortelle at de hadde lansert fiskeolje laget av pangasius under navnet Ranee.


( 20.11.2014 )


Et eget raffineri er etablert i Dong Thap-provinsen. Produksjonen er sertifisert i henhold til standardene HACCP- og ISO22000. Det er planlagt at det frem til 2015 vil bli produsert 100 tonn Ranee fiskeolje per dag. Frem mot 2016 skal produksjonen økes til 200 tonn, før den når 300 tonn i løpet av 2016.

 

Når pangsius slaktes og fileteres skjæres, går blant annet bukfettet bort. Det produseres nå årlig 140.000 tonn fett fra pangasius I Mekongdeltaet. Fettet brukes i fôr, biodiesel, og det eksporteres til svært lave priser. Produksjon av fiskeolje gir et mer høyverdig produkt og bedre avkastning enn de alternative produktene.