Nyheter

Hjem Nyheter Side 367

Anbefaler seismikkpause på gytefelt

Havforskningsinstituttet har vurdert siste tilgjengelige informasjon om fordeling av skrei og kysttorsk, omfanget av gytende torsk og fangststatistikk fra Lofoten – Vesterålenområdet. Prøvene viser at 75 prosent av torsken i området i uke 19 er kysttorsk, noe som bekreftes av genetiske analyser. I underkant av fem prosent av fisken gyter fortsatt, men gytingen er i ferd med å avta.

Revolusjonerende marineledd

Vi presenterer noen maritime godbiter fra Sleipner Motor AS, alt fra nyheter på VHF-fronten til et revolusjonerende marineledd som tåler opp mot åtte graders avvik fot motorer på inntil 120 hk.

Flytetrål tilbake i torskefiske etter 30 år

Etter 30 år med forbud, kan flytetrål igjen bli et alternativ til bunntrål i fiske etter torsk, hyse og sei. En flytetrål påvirker ikke havbunnen og krever mindre energi sammenlignet med en bunntrål. Havforskningsinstituttet tester nå ut den nye flytetrålen som viser seg å fiske godt.

Automatikk som kan skille sei fra hyse

Det automatiske fangstmålesystemet CatchMeter skiller fiskearter fra hverandre bare ved å "se" på fisken. Systemet skal nå utplasseres på fiskefartøy som siste ledd før endelig kommersialisering, melder FHF.

Store mengder sildelarver utanfor Møre

Årets sildelarvetokt viser at det var mykje sildelarvar utanfor Møre, spesielt like nord for Breisunddjupet. På ein av målestasjonane her vart det funne heile 48 843 sildelarvar per m2. Det er den høgste konsentrasjonen av sildelarvar som er målt i denne tidsserien. Ein slik konsentrasjon tilsvarer at det i kvar liter sjøvatn finst ein sildelarve.

Nytt regelverk gir lakseoljen fortrinn

-EU’s endring av regelverk for biprodukter, som etter alt å dømme blir vedtatt i november i år, vil da også omfatte fiskeoljer. Konsekvensen ved dette vil være at fiskeolje som ikke har råvarekvalitet eller er produsert under betingelser som er godkjent for humankonsum, heller ikke kan brukes som tilskudd eller tilsetning i produkter til humankonsum. Mesteparten av fiskeoljen som produseres i dag kommer som et biprodukt ved produksjon av fiskemel, som igjen går til dyrefor. Oljen er derfor egentlig ikke egnet til humanføde. Det sier ernærings- og forskningssjef Knut Erik Gulbrandsen i Marine Harvest.

Tidlig påske gir mer laks i sjøen

Forskjellen i mengde oppdrettslaks i sjøen sammenlignet med samme tidspunkt i fjor øker noe. Årsaken er den tidlige påsken som førte til mindre slakting enn vanlig for årstiden, melder FHL.

Bedre rutiner gir større trygghet

Nøkkelen til et tryggere tråldekk er ikke først og fremst bedre teknologi. I stedet må det fokuseres sterkere på "det menneskelige element": bedre HMS-opplæring, bedre risikokartlegging og bedre rutiner, melder FHF.

Optimal båt for oppdrettsnæringen

I samarbeid med oppdrettsselskapet Nova Sea AS lanserer Polarcirkel AS (AKVA Group) en ny plastbåt; Polarcirkel 860 Cabin. Båten møter fiskeoppdretternes behov om å komme seg kjapt og sikkert ut til oppdrettsanlegg, uansett vær.

Flytting av fisk i sjøvannsfasen er en risikosport

Nyere forskning rundt hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) viser at fisken kan ha smitten i seg både før og etter utbruddet uten å vise tegn på sykdom. Ruth Torill Kongtorp maner derfor til forsiktighet når det gjelder flytting av fisk. Det melder FHF.

Array
(
  [1554096873] => Array
    (
      [nf_optin_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45944532
                  [site] => 8
                  [hook] => nf_optin_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543383273
                  [nextrun] => 1554096873
                  [interval] => 2678400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 2678400
            )

        )

    )

  [1553229416] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45944827
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543379816
                  [nextrun] => 1553229416
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1553665016] => Array
    (
      [nf_marketing_feed_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45944833
                  [site] => 8
                  [hook] => nf_marketing_feed_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543383416
                  [nextrun] => 1553665016
                  [interval] => 604800
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 604800
            )

        )

    )

  [1553153625] => Array
    (
      [wpseo-reindex-links] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45956668
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-reindex-links
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543390425
                  [nextrun] => 1553153625
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553159370] => Array
    (
      [newsletter_extension_versions] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45964312
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_extension_versions
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543396170
                  [nextrun] => 1553159370
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553163460] => Array
    (
      [akismet_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45970276
                  [site] => 8
                  [hook] => akismet_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543400260
                  [nextrun] => 1553163460
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553164912] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 45972915
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1543401712
                  [nextrun] => 1553164912
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553151459] => Array
    (
      [wpseo-premium-prominent-words-recalculate] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48356926
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-premium-prominent-words-recalculate
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1545893859
                  [nextrun] => 1553151459
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

      [wpseo-premium-orphaned-content] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48356927
                  [site] => 8
                  [hook] => wpseo-premium-orphaned-content
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1545893859
                  [nextrun] => 1553151459
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553150005] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_personal_data] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482331
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_personal_data
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1546410805
                  [nextrun] => 1553150005
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553122800] => Array
    (
      [woocommerce_scheduled_sales] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482337
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_scheduled_sales
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1546470000
                  [nextrun] => 1553122800
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553150008] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_personal_data] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482339
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_personal_data
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1546410808
                  [nextrun] => 1553150008
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553160808] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_logs] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482340
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_logs
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1546421608
                  [nextrun] => 1553160808
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553128408] => Array
    (
      [woocommerce_cleanup_sessions] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482341
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cleanup_sessions
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1546432408
                  [nextrun] => 1553128408
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1554595200] => Array
    (
      [woocommerce_geoip_updater] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482342
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_geoip_updater
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1549324800
                  [nextrun] => 1554595200
                  [interval] => 2635200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 2635200
            )

        )

    )

  [1553150018] => Array
    (
      [woocommerce_tracker_send_event] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 48482343
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_tracker_send_event
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1546410818
                  [nextrun] => 1553150018
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553144760] => Array
    (
      [redirection_log_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 49412559
                  [site] => 8
                  [hook] => redirection_log_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1548133560
                  [nextrun] => 1553144760
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553158800] => Array
    (
      [newsletter_automated] => Array
        (
          [a5f5d7a5fc80600513c623db108873af] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 2
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 49723930
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_automated
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 2
                    )

                  [start] => 1548925200
                  [nextrun] => 1553158800
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553153765] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51322139
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552462565
                  [nextrun] => 1553153765
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51322140
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552462565
                  [nextrun] => 1553153765
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1553089706] => Array
    (
      [action_scheduler_run_queue] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51331100
                  [site] => 8
                  [hook] => action_scheduler_run_queue
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552509806
                  [nextrun] => 1553089706
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1553089694] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51331195
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552510694
                  [nextrun] => 1553089694
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1553090264] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51331196
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552510664
                  [nextrun] => 1553090264
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1553090391] => Array
    (
      [ngg_delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51331558
                  [site] => 8
                  [hook] => ngg_delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1552516191
                  [nextrun] => 1553090391
                  [interval] => 900
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 900
            )

        )

    )

  [1553089711] => Array
    (
      [wp_8_wc_privacy_cleanup_cron] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 51873961
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_8_wc_privacy_cleanup_cron
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1553063611
                  [nextrun] => 1553089711
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

)