Det er mange valg som må tas når et fartøy skal bygges. God beslutningsstøtte kan være gull verdt. Ved bruk av kunstig virkelighet (Virtual Reality) kan rederiene få en virkelighetsnær opplevelse av hvordan skipsinteriøret kan se ut og fungere. For en tid tilbake fikk linebåtrederiet H.P. Holmeset oppleve dagrommet i sin nye linebåt «Geir» - og det før båten er bygd.

Skipper og reder Kjetil Holmeset fikk nylig «gå rundt» i sin egen båt – en båt som foreløpig bare er på skissestadiet.

– Dette er spesielt, sa han, mens han snudde på hodet og så i ulike retninger inne i båten sin gjennom VR-brillene.

Doxacom i Ålesund er, med støtte fra Innovasjon Norge, godt i gang med å utvikle et digitalt og virtuelt verktøy for innredning av skip. Målet er å utvikle en tjeneste som kan gi praktisk nytte, effektivisere design-, konstruksjons- og byggeprosessen, og samtidig gi begeistring hos kunden. Verktøyet er tenkt brukt i business-til-business salg.

Et slikt verktøy, som kan gi sanntids-oppdatering i høy visuell kvalitet finnes ikke i dag. Visualiseringsverktøyet inviterer til høy interaksjon med kundene, og skal knytte rederi, designselskap, verft, innredningsselskap og leverandører tettere sammen, på et mye tidligere tidspunkt i prosessen enn i dag.

Screenshots av dagrommet til M/S Geir i VR.

Tjenesten skal tilbys aktører innen skipsinnredning som ser nytten av å konfigurere og visualisere sine løsninger inn i en større sammenheng overfor kundene sine. Siden norske verft nå bygger flere fartøy for cruisenæringen gjør tjenesten enda mer høyaktuell. Flere aktører har meldt behov og interesse for verktøyet.

Unni Grebstad i Doxacom har lang erfaring fra skipsinnredning, og har selv sett at prosessen med farge- og materialvalg for mange ofte har vært en tungvint og bakvendt prosess. Ofte har man måttet bruke tid og penger på å gjøre endringer etter at interiøret er på plass. Med et slikt planleggingsverktøy vil man kunne oppdage feilene langt tidligere og slik ende opp med bedre løsninger uten ekstrakostnader etter bygging.

– Planlegging av skipsinteriør er ofte tidkrevende fordi kunden ikke har et klart bilde av hvordan sluttresultatet skal bli. Derfor begynte vi å se på hvordan vi kunne gjøre arbeidet lettere, forteller hun.

Prosjektet «Virtuelle showroom for skip» går ut på å modellere og visualisere skippsinnredning, slik at rederier, designselskaper og andre relevante aktører innen innvendig skipsutforming skal kunne få visualisert planene på en god måte.

– Slik vil rederiene kunne være med å utforme innredningen i større grad enn i dag, og sitte igjen med et resultat de kan være 100 % fornøyd med, forklarer Grebstad.

Kjetil Nyvoll er designer i Skipsteknisk as som har utformet linebåten «Geir». Han var også med under presentasjonen og fikk en kikk inn i det virtuelle fartøyet.

– Dette gir jo en helt annen mulighet til å få til akkurat det vi ønsker oss, sier han.

– Og vi trenger å tenke fremover. 3D og visualisering kommer vi ikke unna, samme hva vi gjør.

Presentasjonen fant sted i ÅKP Innovation Arena ved NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter), hvor alle fasiliteter ligger til rette for et slikt prosjekt. Jan Børre Rydningen i ÅKP har troa på verktøyet.

– Dette er absolutt fremtida for design innen maritim næring, mener han.

Til stede under presentasjonen var også Stein Haugen, daglig leder i Norwegian Marine Interior, som skal levere innredningen til nye «Geir».

– VR-teknologi er spennende. Vi kan godt planlegge i 2D, men det er viktig at kunden får en opplevelse av hva han kjøper. Vi har tro på at detaljer kan planlegges bedre med et slikt verktøy, sier Haugen.

Dette salgsverktøyet vil bidra sterkt til kostnads- og tidsbesparende prosesser, som igjen vil bidra til å gjøre norsk skipsbygging mer attraktiv, mener Unni Grebstad i Doxacom.

-Fiskebåtrederiene har alltid vært tidlige med å teste ut nye ting. Det å ha slike fremtidsrettede kunder som H.P Holmeset rederi er en forutsetning for utviklingen i den maritime klynga her.

Både arrangement, farger og materialer ble forresten besluttet av rederiet etter visningen i VR.

– Nytten skjønner man først når man selv har sett inn i den virtuelle virkeligheten, mener hun.

– Dette er genialt, og det må bare oppleves avslutter Grebstad.