Måløy: Effektivitet og tilgjengelighet er to av stikkordene for Ulvesund Elektro.

Denne bedriften har en stor del av sine oppdrag innen maritim sektor. Det gjelder å kunne være tilgjengelig 24/7 for å serve fiskefartøy som er inne for å losse ved anleggene, og for å bunkre proviant og drivstoff. Faglig leder Geir Saltkjel forteller at de må være på pletten hele døgnet for å gjøre vedlikehold på fartøyene som kommer inn. Det kan være alt fra ganske store jobber til mindre oppdrag mens fartøyene ligger ved kai. Ofte er det knapt med tid, og servicearbeidet må gjøres raskt og effektivt.

Totalleverandør

Måløy-bedriften er det som kalles en totalleverandør av elektrotekniske systemer til fiskeflåten. Det innebærer at de ved er med gjennom hele prosessen fra design og prosjektering til bygging og montering av hovedtavler og generatorsystemer om bord i fartøy, samt service og installasjon av maritim elektronikk og automatisering av styresystemer i maskiner, fabrikker, styring og stabilisering av skip og en rekke andre typer elektriske løsninger.

Typiske oppdrag de gjør i forbindelse med nybygg, er kabling og kobling av systemer, som blant annet til fremdriftssystem og truster. Kort sagt – det meste som dreier seg om maritim elektronikk har disse karene greie på.

Lokalene til bedriften ligger i Deknepollen, like utenfor Måløy, og ble bygd i 1995. I 2006 ble de utvidet til 1000 m2.

Mye arbeid på båt

Saltkjel innrømmer det er mye arbeid som skal gjøres på en båt, og en god del forberedelser og planarbeid som skal gjøres i forkant. Det gjelder ikke bare for nybygg innen fiskeflåten, men også for mindre passasjerog servicebåter. De har et tett samarbeid med Måløy Verft AS, som bygger denne type båter og katamaraner, som brukes innen offshore og vindmølleparker.

-Det er mye tungt teknisk utstyr som skal monteres til å være i katamaraner, noe som gjør det veldig krevende med tanke på logistikk. Det kreves også tegning og design i verdensklasse for å få det til. Videre gjør vi også prosjektering og design av ballastsystem om bord i fartøy, og korrigerer skadesituasjon med tanke på krengning og ballast, sier han.

Elektromarked

Historien til selskapet strekker seg tilbake til 1981 da det ble etablert av Jan Saltkjel. I 1995 bygde de egne lokaler i Deknepollen utenfor Måløy, som i 2006 ble utvidet til 1000 m2.  Ulvesund Elektro kjøpte opp konkursboet til båtverftet West Products i 1989, som produserte hurtige skyssbåter, ambulanseog passasjerbåter, og omdøpte verftet til Westcraft AS. I 1995 solgte de denne bedriften videre til ei investorgruppe i Måløy. Men etter noen års drift ble båtbyggeriet slått konkurs.

Siden tidlig på 2000-tallet har bedriften konsentrert seg kun om elektromarkedet. Fra tegning og prosjektering, installasjoner og elektroteknisk løsninger til elektrisk vedlikehold, både for bolig, industri og fartøy. Et annet område som har gitt dem økende oppdragsmengde, både innenlands og i utlandet for norske redere og verft, er byggeinspeksjon på elektronikk.

Hovedtavlen som bedriften har prosjektert og montert ombord i MS Torbas er den største jobben de hittil har gjort.

Flere jenter til bransjen

-Vi har en bra stab i sving, med 24 ansatte. Dessuten har vi et maritimt lager med det meste av utstyr og kjente merkevarer lett tilgjengelig, sier han. Han forteller at de har god tilgang på fagfolk og lærlinger.

-Det har vært god søkermasse til elektrolinjen ved Eid videregående skole i Nordfjord, som har vært flinke og aktive når det gjelder å rekruttere elever til elektrolinjen. Det virker å være en veldig populær utdanning, noe også antall lærekontrakter viser, forteller han.

Av i alt 180 lærekontrakter totalt i fylket, er 55 av disse innen elektro, elektrisk automatisering, telekommunikasjon og data. Saltkjel legger til at de har fire lærlinger i systemet, som har en læretid på 2,5 år innen maritim elektronikk, noe som er viktig for å kunne rekruttere til videre jobb i bedriften etter læretiden.

-Intensjon vår med å ta inn lærlinger er med tanke på videre jobb hos oss. Vi ser etter personer som har lokal forankring her i området, og som vi tror vi kan beholde etter at de har tatt fagbrev. Utfordringen er at mange velger å ta høyere utdanning i Bergen eller Ålesund etterpå. Men en trend viser at de kommer tilbake etter utdanningen, sier han.

Et lite paradoks er at guttene er i stort flertall, både elektrolinjen og i bransjen, og han oppfordrer flere jenter å søke seg på elektronikk.

-Det er stort sett gutter som velger elektronikk, men jenter kan gjøre jobben like bra. Det er ingen ting som tilsier noe annet.

Prosjektering av hovedtavlen til MS Torbas ble gjort på land.

Profilert område

El-bedriften har et langt og tett samarbeid med verftene i Måløy-regionen, og er medlem av Måløy Maritime Group.

-Vi har hatt god kontakt og samarbeid med bedriftene i MMG i alle år. Måløy er blitt et profilert område for fiskeflåten og flere kommer hit for å få utført oppdrag og service. Vi har bred kompetanse og et vidt spekter av bedrifter som kan hjelpe redere og båter som kommer hit. Jeg føler vi har blitt bedre knyttet sammen, og derav klar over hva hver enkelt av oss driver med. Det er naturlig å bruke hverandre, og vi er avhengig av verftene ettersom de fleste jobbene går via dem. Samtidig må de støtte seg til det vi driver med for å ta på seg flere jobboppdrag ute i markedene, sier Saltkjel.

Han legger til at de er et mindre firma med begrenset ressurser for markedsføring ute på messer og stands, slik at gevinsten med å være tilknyttet næringsklyngen er at medlemsbedriftene er flinke til å bruke hverandre. Uansett hvor fartøyene og rederne henvender seg får de den hjelpen de trenger.

Største oppdrag

Referanselisten til bedriften er både lang og imponerende. Samtlige nybyggprosjekt de siste fem-seks årene ved Stadyard (fra 2012), tidligere Lyng AS og Blaalid verft, har bedriften vært involvert i. Fra MS Ringbas (kystnot, 34 m), MS Ståløy (kystnot, 45 m), MS Meløyfjord og MS Voldnes (kystnot, 34 m), MS Haugfjord (tankfartøy for fiskeavfall), MS Fanøyvåg (garnbåt, 27 m) og MS Torbas (kombinert snurper/tråler, 70 m).

Sistnevnte MS Torbas fikk Ulvesund elektro i oppdrag å designe, prosjektere og bygge hovedtavlen ombord. Dette er til nå den største hovedtavlen gjort av firmaet. Bedriften fikk også i oppdrag å installere en AEM akselgenerator på 230 kW, som leverer strøm til skipets forbruk, og som skal benyttes til å drive fartøyet på dieselelektrisk drift på 1500 kW og tre generatorer, to på 936 kW og en på 650 kW. Det gjør driften av fartøyet både økonomisk og miljøvennlig.

Maritimt lager med det meste av utstyr og kjente merkevarer er lett tilgjengelig i bedriftens lokaler.

Fakta Ulvesund Elektro AS

Eiere Geir Saltkjel (34 %), Vidar Saltkjel (34 %), Jan Ove Saltkjel (16 %), Sidsel Saltkjel (16 %). Omsetning i 2015 på 22,9 millioner kroner. Antall ansatte: 26 Utfører blant annet prosjektering, service og installasjon av maritim elektro for skipsfart og fritidsbåter, samt totalleverandør og installasjon til verft og rederier. Utfører også elektrodesign, klassedesign og byggeinspeksjon for verft og rederier.