Kystmagasinet 2.13: I løpet av få år har nesten 80 fiskerier i Nordøst-Atlanteren blitt godkjent av MSC. Snart passerer tallet for godkjente fiskerier 100. En av pådriverne bak sertifiseringen av disse fiskeriene er underdirektør Camiel Derichs, som har ansvaret for Nord-Europa i Marine Stewardship Council (MSC). Han har sin fiskeribakgrunn fra Norges Fiskerihøgskole.


( 14.05.2013 )


[raw]

Det kan sikkert synes som en takknemmelig oppgave å ha ansvar for Nord Europa, hvor bærekraft er i fokus hos både fiskere, industri og ikke minst myndigheter. Men det er ikke mange årene siden MSC ble sett på med stor skepsis, og i stor grad betraktet som en forlenget arm for det internasjonale konsernet Unilever. Mye har skjedd siden det, og nå er de nordiske landene fremst i verden når det gjelder MSC-sertifisering av sjømatprodukter.

For fiskerne kan det bety lavere pris om fisken må omsettes i mer begrensede markeder som følge av manglende MSC-sertifisering. Foto MSC.

 

For Camiel åpnet utdanningen ved Norges Fiskerihøgskole spennende yrkesmuligheter. Fiskeri handler ikke bare om teknologi, økonomi, kvalitet, biologi med mere. Det omfatter også noe svært viktig og grunnleggende – hvordan gjøre fiskeriene bærekraftige og sikre at fremtidige generasjoner kan få tilgang til de samme verdifulle sjømatressurser som den nåværende generasjon. For spesielt norske fiskeriinteresser ble Camiel ikke bare en hvilken som helst representant for MSC, men en med nær og omfattende kunnskap om norske fiskerier.

 

Miljømerking av sjømat
Camiel Derichs har arbeidet for MSC siden 2006. Stillingen i MSC tiltrådte han allerede før han hadde forsvart sin mastergradsoppgave.

 

– Min mastergradsoppgave var om miljømerking av sjømat. Det var undersøkelser jeg gjorde i forbindelse med mastergradsoppgaven om miljømerking av fisk, som gjorde meg oppmerksom på MSC. Samtidig søkte de etter en ansatt i Europa, så for meg var det en gylden mulighet til å jobbe med noe som hadde vekket min interesse.

Makrellen er fortsatt suspendert fra MSC. Og lite tyder på at en løsning i konflikten med Island er nært forestående. Dette er det største norske fiskeriet som per dato ikke er MSC-sertifisert. Foto Jostein Saltskår/Havforskningsinstituttet.

 

MSC er i dag verdens største sertifiseringsordning for merking av sjømat som er fisket i bærekraftige fiskerier. Slik beskriver organisasjonen seg selv; ”MSCs fiskerisertifiseringsprogram og miljømerke for sjømat sertifiserer og belønner bærekraftig fiske. Vi er en global organisasjon som jobber med fiskerier, sjømatselskaper, forskere, miljøverngrupper og det offentlig for å fremme den mest miljøvennlige sjømaten”.

 

Verdenshav som yrer av liv
Organisasjonens visjon er verdenshav som yrer av liv, og tilgang på sjømat som er sikret for denne og fremtidige generasjoner. For å oppnå dette vil de bruke sitt miljømerke og fiskerisertifiseringsprogram til å bidra til bedre helse for alle verdens hav ved å sertifisere og belønne bærekraftige fiskeripraksiser, påvirke valgene folk gjør når de kjøper sjømat og samarbeide med partnerne om å endre sjømatmarkedet mot et bærekraftig grunnlag.

 

For å få dette til samarbeider MSC med fiskere, forhandlere, foredlere, forbrukere og andre om å drive endringene fremover. For å kunne jobbe mot deres visjon, er det viktig og aldri gå på akkord med miljøstandardene som settes, og heller ikke deres uavhengighet.

 

– Vi er nå det mest pålitelige, anerkjente og troverdige miljømerket for sjømat. Målet er å fortsette være verdensledende innen sertifisering av villfanget fisk, sier Camiel.

Stadig flere forbrukere har kjennskap til MSC sin logo, og vet at den borger for at produktet stammer fra et bærekraftig fiske. Foto Terje Engø.

 

God kunnskap om fiskerinæringen
På Norges fiskerihøgskole tok Camiel i løpet av to år masterprogram i International Fisheries Management (Internasjonal fiskeriforvaltning).

 

– Det var mye arbeid med forelesninger og praktiske øvelser. Vi matte levere ulike avhandlinger og rapporter, og vi hadde gleden av å få være med på forskningstokt med forskningsfartøyet MS Jan Mayen (omdøpt til Helmer Hansen i 2011), samt andre mindre forskningsfartøyer. Vi besøkte fiskemottak, foredlingsbedrifter, og var til stede i ulike fiskerier i Nord-Norge. Så jeg har nok fått en god grunnleggende forståelse for norsk fiskerinæring, sier Camiel.

 

Han beskriver seg om ung og idealistisk da han var ferdig med utdannelsen. Han ville være med på å redde verdens fiskebestander. MSC sin rolle passet fint inn i dette.

 

– MSC vil reversere fallet i verdens fiskebestander. Gjennom å samarbeide med fiskeindustrien på et globalt nivå, for gjøre det mulig for både industri og konsumenter å kunne velge produkter fra bærekraftige fiskerier, har MSC og jeg tro på at det kan lykkes. I dette ligger mange utfordringer i en internasjonal næring hvor fisker krysser alle grenser og hvor forretningsinteresser i stadig større grad har blitt premissleverandører.

 

-Da jeg søkte om jobb i MSC, var mastergradsoppgaven min, som nettopp handlet om det MSC arbeider med, svært nyttig. Den gang var ikke effekten av det MSC driver med bevist. Nå er den anerkjent over hele verden. Stadig flere konsumenter i stadig flere land kjenner vår logo og vet at de med god samvittighet kan spise produkter som har dette merket, sier Camiel.

 

Norge best i klassen
I Norge var rundt 70 prosent av all fisk som fiskes MSC-sertifisert. Men på grunn av at Færøyene og Island har satt sine egne makrellkvoter, har makrellfisket blitt suspendert fra sertifiseringen. Derfor er det nok under 70 prosent av norsk fisk som nå er sertifisert som bærekraftig. Men fiskerinæringen håper og regner med at en avtale med Island og Færøyene om makrellfisket vil gi denne sertifiseringen tilbake. Norge er for øvrig det land i verden hvor størst andel av fiskeriene er MSC-sertifisert.

 

Men om Camiel, som har base i Den Haag i Nederland, er dyktig på Norge og kjent av mange innen fiskerinæringen, oppnås ikke sertifisering lettere. MSC sertifiserer ikke. Det er uavhengige selskaper, som blant annet Det Norske Veritas, som foretar en evaluering av ulike fiskerier og beslutter om disse skal få lov til å smykke seg med MSC-logoen. Camiel kan utelukkende gi råd og fortelle om fordelene ved å bli sertifisert.

 

Det er allerede 77 sertifiserte fisker i det Nordøstlige Atlanterhav. I tillegg er 30 fiskerier midt under evaluering. Det betyr at allerede i år er muligheten stor for at mer enn 100 nordøstatlantiske fiskerier vil være godkjent. De omfatter alt fra dansk blåskjellskraping, via små kystfiskerier i Sør-England, til de store fiskeriene etter arktisk torsk.

[/raw]