Overfisket av torsk i Barentshavet er redusert betydelig også i 2008. Dette betyr at det urapporterte fisket er redusert med hele 84 prosent fra 2005 til 2008, og verdier for 1,1 milliarder kroner av fellesskapets ressurser kommer nå kysten til gode, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 28.05.2009 )


–Fra 2002 til 2005 var det årlige overfisket på ca 100 000 tonn hvert eneste år, og utgjorde en stor belastning for bestanden, fiskerinæringa og fiskeriavhengige samfunn på kysten. At vi har redusert overfisket til 15 000 tonn torsk i 2008 er derfor en seier for miljøet som også har stor betydning for økonomi og arbeidsplasser langs kysten. Jeg vil rette en varm takk til alle i Norge og samarbeidende land som har bidratt til dette resultatet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Fiskeridirektoratet presenterte i dag tallene i sin Statusrapport for 2008.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ble onsdag 27. mai tildelt WWFs internasjonale pris ”ledere for en levende klode” (Leaders for a Living planet), for blant annet å ha gitt et stort bidrag til ansvarlige og bærekraftige fiskerier. WWF trekker i sin begrunnelse særlig fram reduksjonen i overfisket av den viktige torskebestanden i Barentshavet som et viktig bidrag i denne sammenheng. Arbeidet med å videreutvikle tiltak mot svartfiske fortsetter med uforminsket styrke.

Svartfisket i Barentshavet er en del av organisert internasjonal økonomisk kriminalitet som trolig omfatter korrupsjon, skatteunndragelse og bruk av skatteparadis for å skjule inntekter og aktørenes identitet, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i sin tale til WWFs internasjonale årsmøte i København. Samtidig presenterte hun en rapport om varestrømmen for hvitfisk til og fra Asia der det kommer fram at systematisk svartfiske er transnasjonal kriminalitet. Rapporten er utarbeidet av Naturvernforbundet ved Gunnar Album i samarbeid med WWF.