Flere hundre canadiere har blitt smittet av norovirus, et virus som gir influensalignende symptomer, samt diaré og oppkast. Dette viruset er svært smittsomt, og er blant annet fryktet ombord på cruiseskip, hvor det på få dager kan smitte svært mange av fartøyets passasjerer og mannskap.

I Canada er rundt 300 tilfeller sporet til personer som har spist østers, og en lang rekke østersfarmer har fått forbud mot å omsette østers. Den store gåten er hvorfor østersen har blitt bærer av novovirus. Det undersøkes nå om de har blitt smittet gjennom lekkasjer av kloakk, og om uvanlig kaldt vær kan ha påvirket østersens evne til å filtrere ut virus.