Franske myndigheter i Brittany i Frankrike måtte før jul innføre forbud mot høsting og omsetning av lokal østers. Årsaken var at det ble konstatert at store deler av de lokale østersbestandene var smittet av norovirus.

Norovirus er et virus som er svært smittsomt. Det er ofte omtalt I forbindelse med at et stort antall passasjerer på cruiseskip rammes, eller at institusjoner rammes. Symptomene er diare, oppkast, magesmerter og noen ganger feber. Årsaken til at østersen har blitt infisert er utslipp av ubehandlet kloakk. Myndighetene har varslet at det ikke vil bli lov til å høste og omsette østers før det igjen er trygge sanitære forhold.

Ved juletider registrerte helsemyndighetene 289 tilfeller per 100.000 innbyggere hvor lege ble oppsøkt på grunn av diare og oppkast. Dette tallet sier ikke noe om det reelle antall infeksjoner, siden langt fra alle smittede blir så syke at de oppsøker lege. Avføringen til de syke inneholder store mengder norovirus. Når dette spres i sjøvannet blir det filtrert ut av østers og andre muslinger.