DEL

Så godt som samtlige fiskeslag steget i pris sammenlignet med januar i fjor. Det fokuseres mye på laks som har hatt en fantastisk prisstigning på hele 31,5 prosent. Men både sild, ørret, uer og blåkveite stiger mer. Skåret i gleden er at fem arter ikke har steget i pris de siste fem år.


( 08.02.2011 )

[raw]

Selv om torskeprisen har steget med 8,9 prosent fra januar i fjor til januar i år, viser eksportstatistikken at prisen er ned hele 14 prosent siste fem år. Og sammenlignet med 2008 da torsk i januar ble betalt 50,61 kroner per kilo, er prisen fortsatt 23,5 prosent lavere.

 

Det positive er at prisene FOB Norge har side januar i fjor har gått kraftig opp for flere arter. Sild er opp med hele 49 prosent, uer med 42,9 prosent, blåkveite med 41,4 prosent og ørret med 37,9 prosent. Selv om laksen har hatt en formidabel prisøkning er den likevel på en femteplass med en økning på 31,5 prosent.

 

Både laks, ørret, sild, blåkveite og uer er på sitt høyeste nivå i femårsperioden 2007 til 2011. Ørreten som kommer totalt i skyggen av laks oppnådde i januar en pris på 44,90 per kilo, 2,65 kroner er enn laks.

 

Prisutvikling januar måned 2007 – 2011

Art

2007

2008

2009

2010

2011

%Endr. 07

% Endr.

Kr/kg

Kr/kg

Kr/kg

Kr/kg

Kr/kg

2007 – 09

2010 – 11

Laks

34,38

28,74

31,08

32,12

42,25

22,9

31,5

Sild

5,68

5,09

5,47

4,59

6,84

            20,4

49,0

Torsk

45,03

50,61

45,64

35,55

38,72

– 14,0

8,9

Makrell

11,48

10,36

12,49

9,74

11,30

            -1,6

16,0

Sei

15,02

15,70

21,73

24,87

21,74

44,7

-12,6

Ørret

34,33

25,65

29,61

32,55

44,90

30,8

37,9

Hyse

21,82

22,48

15,41

16,43

18,87

-13,5

14,9

Reker

25,40

34,29

47,14

44,96

46,37

82,6

3,1

Blåkveite

28,23

24,42

29,75

25,38

35,88

27,1

41,4

Lange

44,38

43,65

36,78

35,41

35,08

-21,0

-1,0

Brosme

33,96

35,50

37,18

31,39

33,16

-2,4

5,6

Uer

18,55

14,60

18,46

13,46

19,24

3,7

42,9

 

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.