Sultanatet Oman på den arabiske halvøy forbindes oftest med golde fjellområder og ørken. Men med teknisk hjelp fra danske Inter Aqua Advance A/S skal Al Hosn Investment Company bygge et landbasert oppdrettsanlegg, som allerede neste år vil være i drift med en årlig kapasitet på 750 tonn barramundi. Kapasiteten vil så bli økt til 1500 tonn i 2019.

Ifølge avisa Oman Daily Observer skal anlegget bruke dansk resirkuleringsteknologi for å redusere forbruket av vann. Det vil medføre svært lave utslipp i sjøen og lavt forbruk av ferskvann. Prosjektet er ett av 24 oppdrettsprosjekter med en samlet investeringsramme på to milliarder amerikanske dollar, som ulike investorer planlegger i sultanatet. Seks av prosjektene er ifølge FIS.COM allerede godkjent av landets myndigheter.