Kystmagasinet presenterer her en oversikt over ordrer på fiskefartøyer og fartøyer til oppdrettsnæringen som er i ferd med å bli bygd eller som skal bygges ved norske, danske og andre verft.

Oversikten er ikke komplett med hensyn til arbeidsbåter til oppdrettsnæringen, og heller ikke når det gjelder mindre fiskefartøyer og sjarker. Vi har konsentrert om båter som bygges for redere i Norden og de britiske øyer. Vi har også med noen fartøyer som ikke skal brukes i nærområdet, men hvor fartøyet er designet her, bygges ved nordisk verft eller på annen måte har sterk tilknytning til Nord-Europa. Derfor er det også med noen russiske fartøyer som vil fiske i Barentsregionen.

Oversikten viser at det er stor aktivitet både innen bygging av fiskefartøyer og båter til oppdrettsnæringen. 20 av fartøyene vi har i oversikten er fiskefartøyer, i hovedsak fra 15 meter til 90 meters lengde. Det bygges i tillegg en rekke mindre fartøyer/sjarker som vi ikke har med i oversikten.

Fitjar Mek Verksted

Fitjar Mek Verksted er ett av flere verft som har lykkes i satsningen på fartøyer til oppdrettsnæringen. Arkivfoto Edmund Mongstad.

Brønnbåtmarkedet mettes

Det er fortsatt mange brønnbåter under bygging. Men når de elleve båtene i oversikten er levert, er det grunn til å tro at det vil bli få nye ordrer på brønnbåt. Markedet er relativt mettet, og det hersker usikkerhet med hensyn til hva Marine Harvest, gjennom sitt rederi Dess Aquacultur Shipping, vil foreta seg.

Rederiet har allerede bestilt en slaktebåt hos Kleven Myklebust Verft. De har opsjon på ett nybygg til. At Marine Harvest, landets desidert største oppdrettsselskap, satser på egen brønnog slaktebåter har nok gjort at en del brønnbåtredere ikke vil våge å bestille flere nybygg.

Taretrålere

Det tradisjonsrike skipsværftet Hellesøy Værft i Hardangerfjorden har ligget stille uten oppdrag en stund. Men de har nå sikret seg oppdrag på en kompakt og avansert taretråler med lengde på 17,2 meter. Taretrålen er bestilt av FMC Biopolymer AS, som også har sikret seg opsjon på bygging av ytterligere tre trålere.

For første gang på mange år er det en rekke utenlandske fiskefartøyer under bygging i Norge. Totalt bygger Kleven Myklebust Verft og SIMEK sju utenlandske trålere. Dette er alle store fartøyer som koster rundt 300 – 400 millioner kroner hver, eller mer. Det innebærer at utenlandske redere har kontrahert fiskefartøyer til en verdi av nærmere to milliarder kroner ved norske verft.

Myklebust verft 1

Myklebust Verft, en del av Kleven Martime, er en av vinnerne i kampen om kontraktene på store fiskefartøyer. De bygger nå fem store fiskefartøyer for utenlandske redere. Arkivfoto Edmund Mongstad.

Kongen på haugen

Det er likevel lite i forhold til det danske verftet Karstensens Skipsværft, som har en ordrereserve på hele 12 fartøyer. I verdi utgjør ordrereserven sannsynligvis nærmere tre milliarder kroner, noe som gjør verftet til Kongen på haugen i fiskebåtmarkedet.

Oversikten er satt sammen ved hjelp av en rekke kilder, deriblant verftenes egne hjemmesider, nyhetsartikler og kontakt med verft. Oppdateringer av listen kan sendes til [email protected]

Ordrer ved norske verft

Verft Fartøy Eier Navn Lengde Leveres
Austevoll Marine Group Arbeidsbåt Bremnes Seashore Christina 2016
Arbeidsbåt Erko Seafood Bryggen 2016
Arbeidsbåt Erko Seafood Almenningen 2016
Blokken Verft Fiskebåt Rolfson 10.16
Fiskebåt Snarsetværing 10.17
Fiskerstrand Verft Brønnbåt Frøy Rederi 85,00 03.17
Fitjar Mek Verksted Brønnbåt Seistar Holding Seihav 79,00 09.16
Arbeidsbåt Seadive AS 15,00 09.16
Arbeidsbåt Servicebåt AS SAS Virgo 15,00 09.16
Arbeidsbåt Servicebåt AS SAS Orion 15,00 10.16
Arbeidsbåt Servicebåt AS 15,00 11.16
Arbeidsbåt Servicebåt AS 15,00 12.16
Arbeidsbåt Marinus Aquaservice 15,00 2017
Grovfjord Mek Verksted Arbeidsbåt Nordlaks 13,80 2017
Arbeidskatamaran Flaktstadvåg Laks 14,99 09.16
Arbeidsbåt Oppdrett 13,80 2016
Arbeidsbåt Oppdrett 13,80 2016
Arbeidsbåt Oppdrett 13,80 2017
Arbeidsbåt Oppdrett 13,80 2017
Arbeidskatamaran Cermaq Norway AS 14,99 2017
Arbeidsbåt Wenberg Fiskeoppdrett 10,10 2017
Havyard Brønnbåt Norsk Fisketransport 85,00 04.17
Hellesøy Verft Taretråler FMC Biopolymer 17,20 05.17
Kleven Myklebust Verft) Brønnbåt Sølvtrans Ronja Ocean 80,00 03.17
Brønnbåt Sølvtrans Ronja … 80,00 08.17
Tråler DFFU/Samherji Cuxhafen 80,00 02.17
Tråler DFFU/Samherji Berlin 80,00 06.17
Pelagisk Tråler Gitte Henning AS Gitte Henning 90,00 12.17
Tråler Euronor Emeraude 80,00 09.17
Tråler Pescuera Ancora Kirkella 80,00 02.18
Slaktebåt Dess Aquaculture Shipping 59,20 03.18
Larsnes Mek Verksted Brønnbåt Rostein AS Ro North 82,00 10.16
Brønnbåt Rostein AS 82,00 2017
Snurper/Snurrevad Mirsel AS Sander Andre 38,65 2017
Snurper/Snurrvad Arvesen AS Nordhavet 36,85 2018
Moen Marin Servicebåt KB-Dykk AS Namdal 24,00 10.16
Arbeidsbåt Aqua Gen Sigma Sea 14,98 2016
Promek Arbeidsbåt Marø Havbruk 14,90 10.16
Arbeidsbåt FOR SALG 14,40 10.16
Simek Pelagisk tråler/snurper Antares Fishing Group, Shetland 75,00 12.16
Tråler Sealord, New Zealand 82,90 03.18
Skogsøy Båt Fiskebåt Nina Mari AS 15,00 04.17
Sletta Verft Arbeidsbåt Lerøy Eurora 13,30 11.16
Arbeidsbåt Arnøylaks 13,30 01.17
Arbeidsbåt Frøy Vest 25,00 05.17
Arbeidsbåt Frøy Akvaressurs 25,00 07.17
Stadyard Fiskebåt Morten Ingebrigtsen T.A. Senior 15,00 12.16
Vard Aukra Tråler New Foundland Resource, Canada 79,00 12.16
Viknaslippen Fiskebåt Havstein 10,99 2016
Fiskebåt Klotind 2016
Fiskebåt Berg Fiskeriselskap 2016
Fiskebåt Burøsund Partsrederi 2016
Fiskebåt Berg Fiskeriselskap 2017
3 servicebåter Sinkaberg Hansen 2016
Fiskebåt Fred Hugo 02.17
Fiskebåt Vikahav Vikabas 02.17
Vågland Båtbyggeri Servicebåt FSV Group Multi Quality 27,00 03.16
Ydstebø Marine Servicebåt Kvitsøy Sjøtjenester 15,00 10.16
Aas Mek Verksted Brønnbåt Sølvtrans 70,00 04.16
Brønnbåt Bømlo Brønnbåtservice Øystrand 70,00 01.17
Brønnbåt Sølvtrans Ronja Supporter 70,00 01.17
Servicebåt Polar Supply Polar Viking 28,00 04.16
Brønnbåt Nova Sea 70,00 06.17

Oversikten er ikke komplett med hensyn til arbeidsbåter og mindre farrtøyer/sjarker. Verftene i oversikten er nødvendigvis ikke samme som skrogverft. Forbehold om feil tas.

Ordrer ved utenlandske verft

 

Danmark

Verft Fartøy Eier Navn Lengde Leveres
Karstensens Skibsværft Kings Cross Pelagisk tråler Lunar Fishing, Irland 79 10.16
Pathway Pelagisk tråler Lunar Fishing, Irland 79 06.17
Aine Pelagisk tråler Joseph Doherty, Irland 56 09.17
Grateful Pelagisk tråler Eschol fishing Company, Skottland 70 07.17
Voyager Pelagisk tråler Voyager Fishing Company, Nord Irland 86 08.17
Rockall Pelagisk tråler Astrid Fiske AS, Danmark 69.90 12.17
Themis Pelagisk tråler Themis Fiskeri AS, Danmark 63,00 02.188
Clipperton Pelagisk tråler B-C Pelagic AB, Sverige 63,00 04.18
Western Chieftain Pelagisk tråler Premier Trawlers 51,90 08.18
Girl Stephanie Pelagisk tråler Girl Stephanie, Irland 51,90 09.18
Serene Pelagisk tråler Serene Fishing Company, Shetland 82,00 06.18
Rav Pel. Tråler/ringnot Peter Hepsø Rederi 79,75 10.2018
Lingbank Pelagisk tråler Partrederiet Lingbank, Danmark 49,95 01.19
Vestværftet Pondus Tråler Peter og Leif Sand 28.00 10.16
Tråler Irland 28,00
Tråler Kim Pedersen, Hanstholm 17,00 12.17
Knut Olav Not/Snurrevad Knut Olav AS 34,85 Høst 18
Vestværftet har i tillegg flere andre nybygg i ordreboken. Disse skal til de britiske øyer.
Thyborøn Skibs og Motor/Vestværftet Stefanie Trål Gitte Henning AS 32,50 12.16
Emmely Pilegaard Trål 28.00 2017
 

Tyrkia

Tersan Granit Fabrikktråler Halstensen As 81,00 2017
Tråler Rammi hf 80,00 08.17
Celiktrans Akurey Tråler HB Grandi Island 55,00 2016
Videy Tråler HB Grandi, Island 55,00 2017
Besiktas Inter Caledonia Brønnbåt Intership AS 70,00 2015/16
Cemre Tråler Samherji, Iceland 61,5 2016
Tråler Samherji, Iceland 61,5 2016
Tråler Samherji, Iceland 61,5 2016
Tråler Fisk Seafood, Iceland 61,5 2016
 

Spania

Armon Langøy Tråler Prestfjord Havfiske AS 69 2016
C.N.P. Freire Ramoen Tråler Ramoen AS 2016
Humboldt Forskningsfartøy Perus marine 95 2016

Oversikten kan inneholde feil. Mindre fartøyer er ikke tatt med. Verftene i oversikten er nødvendigvis ikke samme som skrogverft.