Den tidsbegrensede forskriften om transitt gjennom Norge er ikke lenger gyldig.


( 02.06.2014 )


Fiskeridirektoratet gjør på sine hjemmesider oppmerksom på at forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy (forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy), er satt ut av kraft.

 

Den tidsbegrensede forskriften gjaldt fra 15. august 2010 til 30. april 2014, og er altså ikke lenger gyldig. Det er med andre ord ikke lenger adgang til å transittere fisk gjennom Norge

.

Virksomheter som fikk innvilget godkjenning av Fiskeridirektoratet som agent for mottak av fisk bestemt for transitt, har ikke lenger tillatelse til å opptre som transittmottak for EU-fisk.

Godkjenning som agent falt automatisk bort den 30. april 2014 for alle virksomheter som fikk innvilget en slik godkjenning.