PE Bjørdal omstrukturerer bedriften og har mål om å mangedoble produksjonen innen få år.

En stilisert fisk i rustfritt stål pryder veggen til den tradisjonsrike bedriften i Hovdebygda i Ørsta kommune på Sunnmøre. Innendørs arbeides det på spreng med å ferdigstille spesialdeler i stål, som straks skal sendes i konteinere ut i verden.

Mye har skjedd siden PE Bjørdal ble etablert som en lokal smed og vognmaker i 1907. Bedriften har jevnlig utviklet seg og utvidet sitt produktutvalg og sine markedsområder. I dag produseres det skreddersydde stålløsninger til oppdrettsnæring, byggindustri og fabrikkskip, både nasjonalt og internasjonalt.

PE Bjørdal har de siste årene gjennomført en kursendring. Bedriften har skiftet styre og ledelse, satt seg nye mål, og utvidet sine fasiliteter ytterligere. I fjor kom flere nye kontorer på plass, og i år ble en ekstra verkstedhall på 900 kvm ført opp. For å  møte utvidet produksjon står nye maskiner på innkjøpslisten, og flere ressurspersoner på ansettelseslisten. Et ERP-system innføres også for å få mer effektivitet i det administrative, øke omsetningen og effektiviteten, og forbedre arbeidsmiljøet med gode kontrollfasiliteter og produksjonsarealer.

Et typisk produkt fra PE Bjørdal en sorteringsmaskin for smolt står klar for levering til kunde.
Et typisk produkt fra PE Bjørdal – en sorteringsmaskin for smolt – står klar for levering til kunde.

PE Bjørdal har profilert seg med å være skreddere i rustfritt stål, men skal nå fremstå tydeligere i markedet med sine fire klart definerte satsingsområder: prosesseringsløsninger for fisk og skalldyr, system og utstyr for oppdrett, bygg og anlegg, samt service og tjenester.

– Vi utvikler bedriften fra å være en industribedrift som driver med sveising, knekking og bøying, til å bli en industriog kompetansebedrift, sier Oddbjørn Følsvik, ansvarlig for markedsføring, salg og prosjekter i PE Bjørdal.

Ansetter

I forbindelse med kursendringen, setter PE Bjørdal inn mer ressurser i produktutvikling for å styrke sin posisjon blant de ledende utstyrsleverandørene innen fiskeri og oppdrett. Det siste året har bedriften økt tallet på ansatte fra 30 til 40, og de er på jakt etter flere ressurspersoner.

– Vi trenger både industrimekanikere, sveisere, reisemontører, ingeniører og selgere. Fra ledelsen er det en klar strategi å ansette i verdiskapende stillinger, og i minst mulig grad i administrasjon eller i støttefunksjoner.

Det leveres både store og små produkter fra bedriften. Her er en notvasker klar til transport. PE Bjørdal leverer et par slike hvert år. Notvaskerne blir transportert med trailer til Ørstaterminalen som ligger like ved bedriften, og sendt videre sjøveien. Foran notvaskeren står markedsog salgssjef Oddbjørn Følsvik og akvakulturansvarlig Torstein Gjersdal.
Det leveres både store og små produkter fra bedriften. Her er en notvasker klar til transport. PE Bjørdal leverer et par slike hvert år. Notvaskerne blir transportert med trailer til Ørstaterminalen som ligger like ved bedriften, og sendt videre sjøveien. Foran notvaskeren står markedsog salgssjef Oddbjørn Følsvik og akvakulturansvarlig Torstein Gjersdal.

I 2016 omsatte bedriften for 83,3 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på 4,8 millioner kroner. I 2017 var omsetningen 67,6 millioner kroner, med et resultat på 2 millioner kroner. Etter omstruktureringen og styrkingen av både salg og produksjonslinjen, er strategien å mangedoble omsetningen.

– Vi har satt oss høye, men oppnåelige mål for omsetning i løpet av de kommende tre-fire årene, sier Følsvik.

– Tidligere har vi hatt en variabel omsetning, der PE Bjørdal har vært drevet som en industribedrift hvor omsetningen har vært preget av få og store prosjekt. Nå arbeider vi med å få jevnere omsetning.

– Hvordan ligger dere an med ordrer?

– Med den bemanningen vi har nå, har vi mer eller mindre fullbooket ett år frem i tid, men ser likevel mulighetene å ta på oss mer i perioden. Vi arbeider langsiktig og har mange spennende prosjekter på gang, som vi håper å få på plass i løpet av året, sier Følsvik.

Oddbjørn Følsvik, ansvarlig for markedsføring, salg og prosjekter, sier PE Bjørdal har store ambisjoner for fremtiden. Målet er å øke omsetningen betraktelig i årene som kommer
Oddbjørn Følsvik, ansvarlig for markedsføring, salg og prosjekter, sier PE Bjørdal har store ambisjoner for fremtiden. Målet er å øke omsetningen betraktelig i årene som kommer

Daglig leder i PE Bjørdal er Bjørn Meek, med Rolf Hjelle som driftsansvarlig. Selskapet er i hovedsak eid av Meso Invest. I tillegg ble det nylig gjennomført en emisjon der ansatte fikk kjøpe seg inn i en del av bedriften. I september i år kjøpte PE Bjørdal opp Ålesund-firmaet SteelTech, som de har samarbeidet med i en årrekke. Som en del av den nye satsingen, har bedriften startet innføring av LEAN-systemet, for å effektivisere produksjonen.

– Vi har allerede begynt å ta grep for å endre hele metodikken rundt hvordan vi arbeider. Men vi bygger systemet rundt vår bedriftskultur. Det handler derfor ikke om stoppeklokkementalitet, men at man skal kaste bort minst mulig tid.

Spesialtilpassede fabrikker

Spisskompetansen til PE Bjørdal ligger i fabrikklinjer til fiskeri. Flaggskipet av filétfabrikker bedriften har levert, står i den nye fabrikktråleren «Ramoen», som ble ferdigstilt i 2016. Den strømlinjede fabrikken om bord gjør det mulig å produsere 30 tonn filét per dag. Fabrikken har i tillegg egen prosesslinje for reke, og linje for HG-produksjon. Fra fisken er halt opp fra havet til den ligger i kasser på fryselageret, går det mindre enn seks timer.

PE Bjørdal har lange tradisjoner i Ørsta. Bedriften ble etablert i 1907, og er fremdeles kjent som "Bjørdalssmia" på folkemunne.
PE Bjørdal har lange tradisjoner i Ørsta. Bedriften ble etablert i 1907, og er fremdeles kjent som “Bjørdalssmia” på folkemunne.

«Frozen at sea» har blitt et internasjonalt ettertraktet produktbegrep, særlig blant fish’n’chips-kokkene i Storbritannia. Nylig var finalistene i det britiske fish’n’chips-mesterskapet på besøk i fabrikktråleren i Norge for å ta råvarene og produksjonen nærmere i øyesyn. PE Bjørdal har også levert fabrikker til to andre store fabrikktrålere i Norge.

Å levere en komplett fabrikk til et skip, er en prosess som kan ta mer enn ett år fra planlegging til ferdigstilling. Utforming av løsningene om bord blir til gjennom et samarbeid mellom rederiene og PE Bjørdal.

– Vi lager layouten til hvordan fabrikkene skal være organisert for at fisken eller skalldyrene skal ha topp kvalitet når de kommer på land. I de aller fleste tilfeller, er det vi som setter opp et forslag utfra hva som skal fiskes, og om det skal leveres filét, HG-kvalitet, rundfisk eller levende fisk. Når vi har fått oversikt over fabrikkdekket, lager vi et forslag til hvordan logistikken om bord kan organiseres med maskiner, tanker og frysere. For best resultat, er det ønskelig å levere komplette løsninger, forklarer Følsvik.

– Det handler om kvalitet og gode råvarer ut til sluttkunde, og det er det vi hjelper fiskebåtene med å levere.

Siste hånd blir lagt på verket før en fabrikk blir sendt ut til kunden. Delene lastes inn i konteineren i bakgrunnen, før den sendes videre og monteres om bord hos kunden.
Siste hånd blir lagt på verket før en fabrikk blir sendt ut til kunden. Delene lastes inn i konteineren i bakgrunnen, før den sendes videre og monteres om bord hos kunden.

I planleggingsfasen konstruerer vi layouten i 3D, og presenterer den for rederiene. Dette gir et godt utgangspunkt for å snu og vende på tegningene, se detaljløsningene og gjøre individuelle tilpasninger. Etter at salgslayouten er gjennomarbeidet, tar ingeniørene i Ørsta seg av detaljene i alle delene, før fabrikkene produseres og sendes stykkevis i konteinere til skipsverftene i innog utland for ferdigmontering om bord i båtene.

– Leveringstiden henger sammen med byggeprosessen til båten. Det kan ta fra 8-10 måneder og oppover. Vi legger ned hundrevis, om ikke tusenvis av konstruksjonstimer på en slik fabrikk. I de fleste prosjektene kommer vi inn lenge før designet er bestemt og båten er bestilt på verftet. Det er slik vi liker det, for da kan vi sammen med reder finne de optimale fabrikkløsningene.

Stort marked i Russland

Det norske markedet er det største, men internasjonalt har bedriften kunder i Tyrkia, Russland og Spania. PE Bjørdal har levert utstyr til totalt 110 båter, og komplette fabrikker til mer enn femti båter. Hele 28 av fabrikkene er levert til russiske redere, som utgjør den største kundegruppen utenfor Norge.

– Vi har gode relasjoner til Russland, men erfarer tidsvis at leveranser til de russiske verfta kan være krevende på grunn av sanksjoner, sier Følsvik.

PE Bjørdal sin fabrikk ligger i industriområdet like bak flyplassen i Hovdebygda i Ørsta.
PE Bjørdal sin fabrikk ligger i industriområdet like bak flyplassen i Hovdebygda i Ørsta.

Tro på oppdrett

Oppdrettsnæringen er den andre store kundegruppen for PE Bjørdal. Hvert år leverer de flere notvaskere, i tillegg til filteranlegg, smoltsorteringsmaskiner, vaksineringsmaskiner, rør, oppsamlingskar og annet utstyr. Gangbaner og rekkverk til anleggene produseres etter kundens mål og ønsker. At det går bra for oppdrettsnæringen, er positivt for bedriften.

– Det markedet vi ser vil vokse mest, er innenfor oppdrett. Ingenting tilsier noe annet. Det er et økende behov for mat over hele verden. Da har vi utstyr og løsninger som passer godt inn for produksjon av småfisk og storfisk på land og i sjø.

Et produkt som har vokst i omfang er systemer for rensing av vann inn og ut av oppdrettsanlegg, og rensing av vaskevann til notvasking.

– Det er flere settefiskanlegg som ikke tilfredsstiller kravene til utslipp. En del av dem har nå bestilt renseanlegg fra oss, og andre har blitt klar over at vi kan levere den teknologien.

Utover leveranser til fiskeriog oppdrettsnæringen, har PE Bjørdal en egen avdeling for byggmarkedet. Flere industrihaller har blitt konstruert og levert, i tillegg til innvendig struktur som rekkverk og trapper, utvendige utsmykninger, levegger, blomsterpotter og annet som kan bygges av rustfritt stål eller svartstål. Blant annet har de levert stålbygget og rekkverkene som omgir ishavsmuseet Aarvak på Brandal. Båtene som bygges på Kleven verft har også kilometervis med rekkverk fra PE Bjørdal, forteller Følsvik.

– Å ha en så allsidig produksjon er både godt og vondt, men det gir oss fleksibilitet. Det er veldig ulike markedsområder, og vi bruker kompetansen vår og får den ut til de ulike markedene. Det fjerde, men minste beinet PE Bjørdal står på, er tjenester til lokale folk og bedrifter. Med et mer enn hundre år gammelt rennommé som velvillig, lokal smie, har de fremdeles et samfunnsansvar om å levere spesialtilpassede deler til ulike småprosjekter i nærmiljøet. Navnet «Bjørdalssmia» lever fremdeles på folkemunne.

– De ansatte synes det er kjekt når de får lage slike spesielle ting utenom de vanlige oppgavene, sier Følsvik.

Bilparken foran det nye produksjonsbygget.
Bilparken foran det nye produksjonsbygget.

Behov for yrkesfag

I midten av november var stortingsrepresentant Sylvi Listhaug på bedriftsbesøk hos PE Bjørdal. Under besøket, fikk hun tips til forbedringer fra politisk hold for næringslivet.

– For eksempel er eiendomsog bedriftsbeskatning krevende når man skal bygge seg opp. Byggene er verdt mye når de skattlegges, men er det ikke drift i dem, er de verdiløse, sier Følsvik. En annen utfordring er mangelen på faglært arbeidskraft i norsk industri.

– Det er viktig å bygge opp under yrkesfag og en yrkesrettet utdanning. Det er nesten umulig å få tak i gode norske sveisere. Vi må dessverre til Polen for å finne dem. Jeg synes vi skal slå et slag for fagarbeidere som viktige arbeidere for industrien. Alle kan ikke sitte på et kontor og tegne, eller være ute og selge. Vi trenger også de som kan utføre arbeidet.

– Hvilke tiltak mener du bør gjøres?

– Det er både en politisk og en samfunnsmessig oppgave å ikke snakke ned yrkesfag som utdanning. I altfor mange år har det vært en tendens til at det ikke er «så svært» om man ikke går på høyskolen. Det er mange flinke folk som tar en yrkesrettet utdanning og som gjør et godt arbeid. Det bør både medier og politikerne fremsnakke. Skolene må være tilrettelagt og ha oppdaterte læremiddel, og studentene må ikke bli pepret full av teori og diktanalyse. Undervisningen må være tilpasset det man faktisk skal drive med etterpå.

Viktig infrastruktur

Flaggskipet av filétfabrikker bedriften har levert, står i den nye fabrikktråleren «Ramoen», som ble ferdigstilt i 2016. Her en 3D illustrasjon av fabrikkdekket.
Flaggskipet av filétfabrikker bedriften har levert, står i den nye fabrikktråleren «Ramoen», som ble ferdigstilt i 2016. Her en 3D illustrasjon av fabrikkdekket.

PE Bjørdal er trygt forankret i hjemkommunen, og satser på å bevare produksjonen lokalt. Det foreligger ingen planer om å flytte eller flagge ut produksjonen, forsikrer Følsvik.

– Vi har ingen problemer med å holde til her. Men vi må se om vi greier å utvikle oss innen det arealet vi har. Andre bedrifter 63 i nabolaget som har hatt samme strategien som oss, har hatt suksess. De har vokst og har lønnsomhet rundt produksjon, sier han, og legger til at infrastruktur er viktig for bedrifter som holder til litt utenfor de mest sentrale områdene.

– Næringsutviklingen skjer i distriktet. En gründer i Ørsta eller Volda reiser ikke til Bergen eller Trondheim for å starte bedriften. Han vil starte den hjemme. Skal vi greie å utvikle bedriftene, er vi avhengig av god logistikk. I hovedsak er det veier og tunneler som er viktig for regionen vår.

Fra kontorvinduene ser de ansatte Widerøe-flyene lande og ta av på rullebanen rett utenfor. PE Bjørdal er bokstavelig talt nærmeste nabo med Ørsta/Volda lufthamn, Hovden. Flyplassen er en ressurs for næringslivet i regionen når forretningsforbindelser og reisemontører skal reise til og fra innog utland.

– Å ha gode og rimelige avganger herfra er viktig. Nå har Widerøe mistet subsidiene, så en tur-retur billett til Oslo koster nå fire-fem tusen kroner. Skal vi ut i verden, er den største kostnaden ofte flybilletten herfra til Oslo.

– Avslutningsvis: Hva har vært viktigst for å holde bedriften i gang i 111 år?

– Nøkkelen til å drive så lenge, er å ha ansatte som har det bra og som lever og ånder for bedriften sin. God kultur er viktig. Vi som arbeider her, gjør det vi kan for å få det til. Nylig hadde vi en emisjon der ansatte fikk kjøpe seg inn i bedriften. Den ble overtegnet etter kort tid. Det var tydelig at mange hadde lyst å ha eierskap i bedriften, noe som var kjekt å se.