DEL

I en tid der mange bedrifter må permittere og si opp ansatte går det motsatt vei for OptimarStette. På grunn av stor aktivitet og ordreinngang er det behov for flere dyktige medarbeidere i OptimarStette. Selskapet annonserte for få dager siden etter, ikke mindre enn åtte ledige stillinger på en gang, og flere kan det bli.


( 20.05.2016 )

-Vi satser stort, og spesielt innen innfrysing har vi flere spennende prosjekt på gang som gjør at vi trenger folk, og da spesielt flere ingeniører. Det største prosjektet vi har på trappene innen dette området er en fabrikk som er solgt til verdens 5. største matproduserende selskap, Campofrio FGH. OptimarStette skal levere fryseløsninger og robotpalleterings-løsninger til en verdi av 24 millioner NOK, og fabrikken skal leveres i løpet av få måneder, sier teknisk sjef Erik Westre.

-I tillegg skjer det veldig mye innen fiskeri og oppdrett. Vi har i løpet av kort tid solgt fabrikkløsninger til båter og landanlegg til en verdi av 240 mill. NOK med levering i løpet av 2016 og 2017. Og OptiLice har gjort braksuksess fordi den har vist seg å være utrolig effektiv for å bekjempe lakselusa uten at det går på bekostning av verken fisken eller miljøet, legger Erik Westre til.

OptimarStette er en av verdens fremste innovasjonsbedrifter innen fiskehåndteringsutstyr til havs og på land. Bedriften utvikler produkter som automatiserer håndtering av fisk, fra fisken kommer opp av havet til den er ute hos forbruker. Midt i den maritime klyngen på Sunnmøre ligger bedriften med administrasjon, utviklings- og produksjonsavdelinger. Totalt omsetter bedriften for 500 MNOK i året og har til sammen over 200 ansatte i Norge, Spania og USA.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.