Februar og mars har vært to fantastiske måneder for OptimarStette. I løpet av de to månedene har OptimarStette solgt fabrikker og utsyr til båter og landannlegg rundt om i verden for totalt 240 millioner NOK!

OptimarStette skal i løpet av 2016 og 2017 levere fabrikker til båter og på land i Norge, Russland, England, Tyskland, Frankrike, Island og USA.

-Vi er meget stolt over tilliten kundene våre viser oss, og det er tydelig at våre automatiserte løsninger for mer effektiv produksjon faller i smak hos kundene våre sier salgssjef for båt, Terje Hareide.

OptimarStette er en av verdens fremste innovasjonsbedrifter innen fiskehåndteringsutstyr til havs og på land. Bedriften utvikler produkter og komplette fabrikker som automatiserer håndtering av fisk, fra fisken kommer opp av havet til den er ute hos forbruker. Midt i den maritime klyngen på Sunnmøre ligger bedriften med administrasjon, utviklings- og produksjonsavdelinger. Bedriften har i tillegg avdelinger i Spania og USA.