Under AquaNor i Trondheim vil Optimar lansere en ny og forbedret versjon av avlusningssystemet Optilice. Optilice 4 er enda mer skånsom for fisken og har bedre plass og bedre fordelingsløsning mellom behandlingskarene enn tidligere modeller. I tillegg er Optilice 4 utstyrt med en ny filtreringsløsning for bedre oppsamling av lakselusa.

Helt siden lanseringen av Optilice i 2016 har Optimar kontinuerlig jobbet mot målet om 0 % dødelighet ved behandling av Optilice. Undersøkelser har vist at det ofte er det trengingen og pumpingen av fisken som er den største påkjenningen for fisken. Dette har resultert i en helt ny 16’’ fiskepumpe utviklet i samarbeid med SeaQuest som håndterer fisk i alle relevante størrelser på en skånsom måte. Den nye pumpen vil også bli lansert under AquaNor.

Optilice ble lansert februar 2016 og behandler laks og ørret med oppvarmet sjøvann eller ferskvann. Ved behandlingen bader fisken i det tempererte vannet i ca. 25 sekunder slik lusa slipper fra fisken og samles opp av filtreringen og blir destruert. Oppholdstid i behandlingskarene styres av skovler som transporterer fisken forsiktig gjennom systemet før den går tilbake til mærden. Optilice 4 kan plasseres om bord på alle typer fartøy.