-Scantrol AS får i år et rekordår på fiskeri. Den positive trenden startet egentlig i fjor vår, og siden den tid har selskapet blant annet levert rundt 40 autotrålsystemer til både nybygg og oppgraderinger, og til ulike havforskningsfartøy. En stor del av leveransene har gått til redere internasjonalt. Det opplyser forretningsutvikler for Scantrol sin fiskerisatsning, Øyvind Hansen.

Vi har vært en tur på Scantrol sitt hovedkontor i Bergen og tatt en prat med Anette Bergaas på kommunikasjon og ovennevnte Øyvind Hansen, som begge er godt fornøyd med responsen fra fiskerimarkedet. Selskapet hadde i en periode oljesektoren som sitt største marked, men opplevde sammen med mange andre i den næringen, redusert aktivitet i takt med kraftig nedgang i oljeprisen og tilhørende ordretørke. Da passet det bra med ordreboom på fiskeri, en bransje som for tiden opplever meget gode tider.

En tegning av hvordan autotrålsystemet fungerer ved partråling, ved hjelp av Parlink. Tegning: Scantrol.

Fokus på brukernytte

Fjoråret og dette året har Scantrol sin hovedaktivitet vært på fiskeri. Selskapet har som nevnt opplevd tett med leveranser over en periode på halvannet år. Og det er i hovedsak autotrålsystemet, Scantrol iSym, det handler om, et avansert system som er litt annerledes enn konkurrentenes. Scantrol fokuserer på brukernytte, fangst og spart drivstoff, og systemet har vært kontinuerlig oppgradert opp gjennom årene i tett samarbeid med brukerne.

-Vi leverer ikke vinsjer, men har tett samarbeid med vinsjeprodusentene, og vi styrer vinsjene og derav trålen basert på informasjon fra trålen, og hvordan den beveger seg i sjøen basert på en symmetrisensor i trålen. Den er plassert midt på trålen og måler vanninnstrømming i trålen, forklarer Hansen og Bergaas.

Øyvind Hansen og Anette Bergaas er godt fornøyd med selskapets utvikling på fiskeri, her med en brosjyre på Scantrol sitt autotrålsystem. Foto: Edmund Mongstad.

Har system for partrålere

Tidligere hadde Scantrol leverandøren Scanmar som eneste samarbeidspartner på trålsensorer. Men nå kan de også styre trålen med informasjon fra sensorer fra islandske Marport, denne utvidelsen er basert på ønske fra brukerne av systemene. Når vi snakker om 40 systemer, så består en typisk ordre av en styringsenhet fra datamaskin, skjerm og kontrollskap, alt plassert i styrehus. Datamaskinen kobles til ekkolodd, GPS og trålinstrumentering, og alt styres fra broen via informasjon fra sensorer i trålen. Scantrol kan også koble til radiomodem (Parlink), som gjør at to båter kan jobbe i lag og sammen styre symmetrien av trålen.

Øyvind Hansen forteller at det er stadig flere som satser på partråling. Tradisjonelt har dette vært mest utbredt på færøyske båter, men nå har fiskere i flere andre land kastet seg på trenden. Det blir i dag bygget mange mindre båter som satser på partråling, blant annet i Skottland, der man for tiden opplever en partrålingsboom. Mange av Scantrol sine systemer har gått dit.

Det nye havforskningsfartøyet Kronprins Haakon autotrålsystem om bord. Det er solgt ett Deep Vision system til bruk på HI sine forskningsfartøy og ett til Fridtjof Nansen. Foto: Edmund Mongstad

Det nye havforskningsfartøyet Kronprins Haakon autotrålsystem om bord. Det er solgt ett Deep Vision system til bruk på HI sine forskningsfartøy og ett til Fridtjof Nansen.

Både trål og snurrevad

Også Danmark har vært et satsningsområde når det gjelder autotrålsystemet. Her har det vært mye fokus både på både snurrevad og tradisjonell tråling. Systemet er beregnet på alt som har med trålfiskeri å gjøre, som også innbefatter snurrevad. I Danmark driver de et spesielt samfiskeri når det gjelder snurrevad, der nøyaktig hastighets styring og synkronisering av vinsjene er viktig for fangstresultatet. I Skottland brukes det kombivinsjer både til trål og snurrevad, og man bruker to båter i snurrevadfisket. Da er det viktig at vinsjer og fartøy synkroniseres, som det gjøres gjennom Scantrol sitt system.

Denne skotske tråleren er utstyrt med autotrålsystem fra Scantrol. Foto: Scantrol.

Kongstanke for Deep Vision

Søsterselskapet, Scantrol Deep Vision, som har utviklet en undervannskamera enhet for trål som kan måle og og gjenkjenne fisk, går også inn i spennende tider.

-Når det gjelder Deep Vision systemet så har vi fått nå fått våre første ordrer til Havforskningsinstituttet i Norge og til et fiskeriinstitutt i Sør-Korea. Systemet er foreløpig kommersialisert som et forskningsprodukt, men vi ser nå nærmere på hva systemet kan brukes til innenfor tradisjonelt fiskeri. Det kan for eksempel være uvurderlig for skipper på et fiskefartøy å få info, via det avanserte undervannskamerasystemet, om mengde fisk som går inn i trålen, og ikke minst fisketype og størrelse. Det er vår kongstanke at når fisken er på vei inn i trålen, så har man kontroll på de to sistnevnte parameterne og kan estimere biomassen, forteller Øyvind Hansen. Og han fortsetter:

-Vi opplever stor interesse for systemet fra fiskerinæringen, og har hatt redermøter på dette. Men det vil uansett ta tid å få dette inn på markedet. Vi jobber imidlertid aktivt videre med Scantrol Deep Vision, og vi satser på først å få det godt innarbeidet i det internasjonale havforskningsmiljøet. Deretter vil vi satse for fullt mot tradisjonelt fiskeri. Systemet er foreløpig ikke helt utviklet for tradisjonelt fiskeri, men vi går inn i en spennende fase og tror dette kan bli et stort produkt på sikt. Tradisjonelt har alle våre systemer blitt utviklet i tett samarbeid med fiskerne. Det satser vi på også når det gjelder dette produktet.