På bakgrunn av henvendelser fra Fiskebåtredernes Forbund, har Fiskeridirektøren nå opphevet masimalkvoten for brisling i EU-sonen. Norges Sildesalgslag har ansvar for gjennomføringen av fisket.


( 27.11.2009 )