DEL

Oslo Børs markerer en oppgang på 29,7 prosent for sjømatindeksen siden nyttår.


( 24.06.2014 )

-Så lenge investorene er trygge på at inntjeningen blir «all time high» vil investorene på Oslo børs sørge for at sjømatindeksen er «all time high», sier Kolbjørn Giskeødegård, Nordea-analytiker til iLaks.

 

Ved nyttår sto sjømatindeksen i drøyt 333 poeng. Mandag var indeksen 432,5 poeng, drøyt 99 poeng høyere. Dette tilsvarer en stigning på nærmere 30 prosent.

 

De norske havbruksaksjene (eks AKVA) er nå verdt til sammen 78 milliarder kroner, og Marine Harvest er alene verdt 34 milliarder kroner.

 

-Dersom alle selskapene når våre kursmål, vil sjømatindeksen stige med ytterligere 20 prosent, sier Giskeødegård. Han forklarer veksten slik:

-Investorene ser at tilbudssiden blir veldig stram de nærmeste årene ettersom regjeringen vraket forslaget om rullerende MTB. De nye konsesjonene og den økte MTB-en vil ikke komme inn i markedet før om et par år. Når det gjelder MTB-en, så vil den få begrenset effekt. Slik jeg ser det er det bare oppdretterne i Troms og Finnmark som tilfredsstiller kravene. Den norske produksjonen i disse to fylkene utgjør ikke mer enn 10-15 prosent av totalproduksjonen. Derfor øker ikke tilbudssiden mye. Det peker i retning av høye laksepriser og høy inntjening.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.