DEL

Oppdrettstorsken skulle bli gourmetenes førstevalg, og fisken skulle bli bedre betalt enn vill torsk. Millioner er investert, millioner er fordunstet og oppdrettstorsken har tapt slaget.


( 22.03.2010 )

[raw]

På to år har prisen på både fersk vill torsk og fersk oppdrettstorsk falt med godt over 30 prosent. Nedslakting av liten oppdrettstorsk har presset oppdrettsfisken under villfisken i pris. Regionsjef Jon Arne Grøttum i FHL sier næringen er en saga blott.

 

Det var på årsmøtet i Norges Naturvernforbund i Trøndelag at regionsjef Jon Arne Grøttum i FHL sa at torskeoppdrett er en saga blott på grunn av elendig lønnsomhet.

 

– Per dags dato er det nok slik. Bare de med en sterk kapitalbase og som har klokkertro på næringen, fortsetter. Men produksjonskostnadene må ned hvis man skal få til lønnsomhet, sier FHL-sjefen til Trønder-Avisa.

 

I årets første ti uker er det eksportert 2763 tonn oppdrettet og oppfôret torsk. Tilsvarende periode i fjor var eksporten 1685 tonn og året før 909 tonn. Veksten i volum burde vært et tegn på suksess. Men gjennomsnittlig pris for tiukersperioden har falt fra 34,99 kroneri 2008, til 26,48 i fjor, ned til 20,34 kroner i år. Prisen for oppdrettstorsk er nå under prisen for fersk viltfanget torsk.

 

Heller ikke investorene har lengre tro på torskeppdrett. Codfarmers, det børsnoterte selskapet som skulle bli et lokomotiv for torskeoppdrettsnæringen har redusert biomasse, solgt eiendeler og redusert antallet ansatte dramatisk. På børsen ble aksjene i går mandag omsatt for 80 øre. I 2007 mens optimismen enda rådet var kursen oppe i over førti kroner.

 

Oppdrettstorsken har ikke bare møtt problemer som kan legges på finanskrisen. Sannsynligvis ville situasjonen ikke vært bedre om finanskrisen hadde uteblitt. Økt import av tropisk fisk som pangasius og tilapia har presset prisene på hvitfisk i Europa. Konsumentene har økt forbruket av laks og asiatiske oppdrettsreker. Med mange rimelige alternativer til fersk både vill og oppdrettstorsk har torskeprisene forvitret.

 

Fiskerne har delvis kunnet kompensere dårligere priser med økte kvoter. For torskeoppdretterne har dette bare resultert i økte tap.

 

Norske myndigheter har gått i bresjen for å redusere det ulovlige fisket i Barentshavet. Det ble lenge antatt at dette fisket presset prisene på torsk i europeiske markeder. Men selv om det ulovlige fisket er kraftig redusert tyder lite på at det har hatt nevneverdig positiv innflytelse på prisene. God forvaltning av torskebestanden har gitt kraftig økning i kvotene.

 

Skal konsumentene være villig til å velge torsk må den være konkurransedyktig i prisen. Den konkurransedyktige prisen ligger på et nivå torskeoppdretterne ikke kan leve med. Jon Arne Grøttum er ikke den første som varsler torskeoppdretternes endelikt. Men når en fremtredende talsmann for FHL forteller at bare de med klokkertro og mye penger på bok vil fortsette, er det alvor på ferde. Han avskriver i praksis mange av organisasjonens medlemmer.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.