DEL

Selv om eksport av fersk vill fisk er et satsingsområde, viser eksportstatistikken fra uke 43 et kraftig fall i eksporten av hovedproduktet fersk torsk så lang i år. Samtidig øker eksporten av oppdretts- og oppfôret torsk. Resultatet er et kraftig fall i markedsandelen for vill torsk i ferskfiskmarkedet, fra 81 prosent ned til 70,3 prosent. Men suksessen til oppdrettstorsken har en sur bismak – lav pris.


( 31.10.2008 )

[raw]

Eksporten av fersk torsk har falt fra 12.822 tonn i fjor til 9.094 tonn i år, et fall på hele 29 prosent. At fersk vill torsk i uke 43 var priset til 35,86 kroner per kilo fob Norge, 2,21 kroner mer enn for oppdrettsfisken som gikk for 33,65 kroner, kan tyde på at oppdrettet og oppfôret torsk ikke bare har utviklet seg til å bli svært konkurransedyktig i pris, men også nå hurtig spiser markedsandeler fra vill torsk.

 

Prisfallet på oppdrettstorsken rammer oppdretterne og setter uten tvil lønnsomheten på en prøve.

 

Codfarmers, det eneste rendyrkede torskeoppdrettsselskapet notert på Oslo Børs har siste 12 måneder vært oppe i en kurs på 35,50 kroner. Nå er kursen nede i 9 kroner per aksje. Det dramatiske fallet som har radert bort tre firedeler av selskapets markedsverdi kan bare delvis tilskrives den generell utviklingen i aksjemarkedet og finansuroen. Codfarmers har i tillegg vært rammet av konkurs hos Marin Invest AS i Harøy. Selskapet hadde forhåndsbetalt 9,6 millioner til Marin Invest for torskeyngel. I tillegg måtte aksjer i Marine Invest AS til en verdi av 5 millioner kroner avskrives. Når situasjonen er slik spørs det om ikke økte markedsandeler smaker ganske surt når prisen som betales for fisken er på nåværende nivå.

 

Faller prisen på torsk under kostpris vil det i det nåværende marked bli svært vanskelig for mange selskaper å få tak i frisk kapital. Denne usikkerheten tynger selvsagt aksjekursen kraftig.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.