ÅLESUND/STADSBYGD: Gadus Group er godt på vei mot å bli et helintegrert sjømatselskap tuftet på bærekraftig oppdrett av torsk langs Norskekysten. Selskapets skal årlig levere over 80 millioner ferske, sunne torskemåltider innen 2025.

Vi skal ha kontroll på hele verdikjeden, fra rogn til slakteklar fisk. Det gir oss en unik evne til å sørge for topp kvalitet i alle ledd og jevn og god sysselsetting og aktivitet gjennom hele kjeden. For oss er det viktig å ha sporbarhet i alle ledd gjennom hele fiskens levetid. Det sier Ola Kvalheim, gründer og CEO i Gadus Group.

Selskapet har hatt torskeyngel på Stadsbygd utenfor Trondheim siden starten av året. Fisken, som nå består av i underkant av 200.000 individer, ble før sommeren satt ut på deres sjølokalitet ved Davik i Nordfjorden. Om et drøyt år skal selskapet ha regelmessige leveranser av sunne og bærekraftige torskemåltider til kunder i Norge og utlandet. Fisken skal bearbeides og pakkes i samarbeid med Babord Group ved deres moderne anlegg på Raudeberg.

Stein på stein

Bak selskapet Gadus Group står, i tillegg til Kvalheim, Tor Olav Seim og Kenneth Brandal. Alle tre er fra Vestlandet. Med seg som investor og partner har de også det belgiske familieselskapet FDC. Selskapet skal innen 2025 bygge opp en helintegrert verdikjede lokalt langs norskekysten, med årlig produksjon av 80 millioner sunne og ferske torskemåltider. Dette vil bidra med en rekke nye helårsarbeidsplasser i lokalsamfunnene der Gadus opererer, basert på bærekraftig og eksportrettet matproduksjon.

-Vi skal bygge stein på stein, og bruke de erfaringene vi får underveis til gradvis å øke produksjonen på en fornuftig og forutsigbar måte. Vår visjon er kontinuerlige leveranser av fersk torsk til kunder, via bearbeidingsanlegget på Raudeberg, fortsetter Kvalheim.

Ola Kvalheim er CEO i Gadus Group og en av gründerne bak selskapets torskesatsing på Nordvestlandet.

Satser tungt på Stadsbygd

Kystmagasinet har fått omvisning ved selskapets settefiskanlegg på Stadsbygd i Trøndelag. Det ble kjøpt fra oppdrettsselskapet Mowi for å drive klekkeri og yngelproduksjon, og overtagelsen fant sted i starten av januar i år. Dermed sikret Gadus seg en av de beste fasilitetene for marin yngelproduksjon, samt 11 ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse.

Anlegget ble bygget allerede i 2001 som Fosen Akvasenter for produksjon av torskeyngel. Mowi overtok anlegget i 2013, for å produsere rensefisk, fra det som i en årrekke hadde vært en del av Atlantic Cod Farms og Codfarmers satsing på torskeoppdrett. Lakseselskapet utvidet og oppgraderte anlegget med blant annet flere RASog påvekst-avdelinger.

Verdens største

Etter at Gadus Group overtok har de gjort ytterligere oppgraderinger og investeringer i det som nå er verdens største anlegg for produksjon av torskeyngel, med en årlig kapasitet på 15 millioner yngel. I mars ble de første forsendelsene med torskeyngel fra avlsprogrammet til Nofima satt ut i karene på Stadsbygd. Noen uker senere ankom også første parti med rogn til Gadus-anlegget.

-Yngelproduksjon har vært en flaskehals til hinder for stabil og forutsigbar industriell produksjon av torsk gjennom året. Investeringene på Stadsbygd er vår løsning på dette. Vi ser også at dagens torskeyngel fremstår betydelig bedre enn den torskeyngelen man hadde for ti år siden. Godt avlsarbeid over flere generasjoner har gjort den mye roligere, sterkere og mere robust. Nofima og Havlandet har gjennom sine avlsprogrammer gjort en fantastisk jobb, sier Kvalheim.

Torskeyngelen fra settefiskanlegget på Stadsbygda ble satt i sjøen i Nordfjord før sommeren.

Spennende prosess

Gjennom de første ukene av livet er torskelarvene avhengig av levendefôr for å ta til seg næring. Til dette dyrker Gadus selv frem titalls milliarder rotatorier som larvene skal fôres med etter at eggene er klekket. Etter om lag seks til åtte uker vennes torsken sakte over til å spise små, næringsrike pellets basert på en naturlig torskediett. Når fisken når en vekt på ca. 300 gram settes den ut i sjøen.

-For at fisken skal trives og ha best mulige forhold, samt for å sikre optimal drift av sjøanleggene, sorteres fisken etter vekt før den settes ut.

Bygger team

Gadus ble etablert for litt over et år siden, og har siden starten ansatt flinke folk med lang erfaring fra settefisk og oppdrett – også torskeoppdrett. Selskapets avdelinger er lokalisert fra Davik i sør til Stadsbygd i nord med over 30 ansatte. I fjor etablerte de nytt hovedkontor i sentrum av Ålesund. Her er de godt i gang med å bygge opp et eget team med ulik kompetanse for å dekke selskapets sentrale funksjoner.

-Her har vi skapt et godt miljø i nye, flotte lokaler. De som jobber her har bred kunnskap og lang erfaring som skal hjelpe oss på veien til å bli en solid sjømatprodusent. Vi har nylig fått på plass en egen samfunnog myndighetskontakt, og en leder for kvalitet og flere funksjoner er under ansettelse, forteller kontorsjef hos Gadus Group, Cathrin Osen Rabben. Hun tiltrådte stillingen ved hovedkontoret i Ålesund i mars i år, og har de siste årene jobbet i ulike administrative stillinger marint og maritimt.