DEL

Oppdrettsnæringen har mange millioner å spare ved å øke fokus på tekniske løsninger ved fôrproduksjon, transport og utfôringssystemer, mener BioMar.


( 23.05.2012 )

[raw]

Da BioMar i 2011 bygget om fabrikken på Myre i Vesterålen ble det tatt i bruk nye tekniske løsninger som er spesielt skånsomme for fôret med den hensikt å minimere støv og brekkasje på fiskefôr. BioMar har i lengre tid hatt fokus på skånsom transport og som en videreføring av dette ble nytt fôrtransportfartøy tatt i bruk. Her er alle løsninger designet for å minimere tap av verdier som følge av dette.

Det er viktig at også oppdrettsselskapene har full fokus på hva som kan gjøres med dagens utforingssystemer for å optimalisere utforingen med tanke på svinn som følge av støv og brekkasje. BioMar har fra 2008 testet utfôringsanlegg hos kunder, og har siden da sjekket svært mange fôringsanlegg. Etter utført test får lokaliteten en rapport på måleresultatene med konkrete forslag om tiltak/endringer, samt tilbud om ny sjekk etter at utbedringer er gjort. Målet er at fôringsanlegget ikke skal produsere mer enn 0,50 prosent støv/brekkasje fra silo til merd og her har de fleste noe å gå på. På de siste 11 lokalitetene vi har målt har det i snitt blitt registrert 0,42 prosent støv og brudd inn på silo hos kunden.

Den fysiske kvaliteten på fôret har lenge vært en av BioMars fokusområder. Målet til BioMar er at mengde støv og knus ikke skal overstige 1% fra BioMar og ut til fisken. God fysisk kvalitet på fôret er imidlertid ikke nok, fôringsanleggene og måten de brukes på må også forbedres. Her er det gode trender. Det er nok mulig å spare 0,5 prosent i snitt på dette området, næringen sett under ett. I så tilfelle snakker vi om beløp på mellom 50 og 80 millioner kroner i året.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.