DEL

FHF har satt i gang to forskningsprosjekter som kan bidra til å endre laksens siste opplevelser før slakting: Pumpingen skal bli skånsommere, og levendetransport til slakteriet kan i mange tilfeller erstattes av direkteslakting ved merdene.


( 30.09.2009 )

[raw]

Erfaringene med slakting direkte fra oppdrettsmerd har vært svært positive. FHF og Nofima startet forsøk med slik direkteslakting allerede i februar 2007 hos Marine Harvest – med bidrag fra VESO og Mattilsynet. Under forutsetning av at fisken behandles skånsomt, fører direkteslakting til at dødsstivhet (rigor) inntreffer sent, og at fisken får høy kvalitet.

 

Transport av slaktet fisk er også mer energieffektivt og miljøvennlig enn frakt av levende fisk, da energiforbruket til transport blir redusert med 70 prosent. Det er også et poeng at en unngår dødelighet ved transport av levende fisk når sjøtemperaturen er høy. Alt i alt er resultatene ved direkteslakting så gode at Marine Harvest vurderer å legge om all sin slakting i Sør-Norge til denne metoden.

 

På vegne av forskningsfondet FHF viderefører nå Filetforum Laks forskningen på direkteslakting hos Nofima. I denne fasen skal man ta for seg hvordan behandling av levende fisk påvirker filetens mykhet under den påfølgende bearbeidingen og filetering. Forskerne vil dessuten studere rigorforløpet nøye, og spesielt se på konsekvensen av å bearbeide laks i varierende grad av dødsstivhet.

 

For mer informasjon, se
 » prosjektbeskrivelse for prosjektet om slakting på merdkant (fase 3)
 » presentasjonen “Levende i brønnbåt – en saga blott?”, Kjell Midling
 » artikkelen “Levende laks i brønnbåt – en saga blott?” hos Nofima og hos
    forskning.no
 » utdypende informasjon i artikkelen “Sett og hørt på Trygg-Mat-dagen 2009”

 

Pumping og velferd
Laks blir som regel pumpet tre ganger like før den slaktes, men det finnes lite kunnskap om hvor skånsom denne prosessen er mot fisken. Midlertidige undersøkelser viser imidlertid at fisken kan påføres stress og utmattelse i varierende grad. Gjeller, skinn og finner kan dessuten skades. Dette kan være problematisk både når det gjelder velferd, smittevern og kvalitet.

 

Et større, nytt FHF-prosjekt skal undersøke hvilken innvirkning trenging og pumping har på fisken. Forskerne vil variere pumpeparametere som løftehøyde, pumpelengde og hastighet, og blant annet følge rigorutviklingen. Prosjektet skal gjennomføres som et samarbeid mellom bransjen representert ved bedrifter knyttet til Filetforum Laks, Nofima Marin og Havforskningsinstituttet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.