DEL

Økende priser på pangasius gjør at vietnamesiske myndigheter ønsker å øke produksjonen ytterligere. I fjor var pangasiusnæringen rammet av overproduksjon og sviktende etterspørsel. Nå har markedet snudd. Det kan bety enda mer konkurranse for andre hvitfiskarter, deriblant norsk torsk i frysediskene rundt om i verden, inntil fisken når en pris mer på nivå med torsk.


( 19.03.2009 )

[raw]

I 2008 ble det eksportert 640 000 tonne pangasius fra Mekongdeltaet hvor det absolutt aller meste blir oppdrettet. Verdien på eksporten var circa 1,5 milliarder dollar, en økning på 48 prosent fra 2007, melder FIS.com.

 

Nestleder for Forbundet for Vietnams Sjømateksportører og Produsenter (VASEP) Nguyen Huu Dung, har ifølge VetNamNet oppfordret til et nærere samarbeid mellom oppdrettere og foredlingsbedrifter for å regulere produksjonen slik at en unngår perioder med stor overproduksjon mens det  andre perioder er mangel på pangasius. Dette kan skje ved at oppdrettere inngår kontrakter med foredlingsbedrifter som binder seg til å kjøpe hele produksjonen. Samtidig vil det kunne gi oppdretterne økt tilgang på kapital ved at foredlerne forhåndsbetaler for noe av produksjonen.

 

Den viktigste årsaken til Dungs forslag er å øke veksten i produksjonen igjen. Eksportindustri som den vietnamesiske regjering finner som svært viktige for landets økonomi blir gitt helt spesielle økonomiske fordeler. Oppdrett av pangasius har fortsatt ikke oppnådd en slik status.

 

Pangasius eksporteres nå til 107 land verden rundt. Fisken eksporteres nærmest utelukkende som frossen glassert filet. Selv om fisken har pådratt seg vrede fra produsenter av mange konkurrerende produkter, og i USA er belemret med straffetoll, har produksjonen eksplodert de siste årene.

 

Det er grunn til å tro at pangasius er medvirkende til de lave prisene på torsk I blant annet EU-markedet. Det selges nå mer frossen pangasius enn frossen torsk i dette markedet.

 

Selv om det en del kontainere med pangasius hvor det har vært spor av antibiotika og andre hvor fisken har inneholdt farlige bakterier, er det ingen store mengder som har blitt stoppet av veterinærkontroll verken i USA eller EU. Blant årsakene til fiskens suksess er at fisken er svært hardfør, vokser meget raskt og spiser vegetabilsk fôr og derfor er meget rimelig å produsere.

 

Det største problemet med pangasius er at det er mistanke om at endel foredlere tilsetter relativt store mengder vann til filetene som forøvrig er iset inn i en hinne av is for å forhndre oksydering og uttørring av filetene. Smaksmessig er fisken svært nøytral. Dette er nok også en av årsakene til suksess i mange markeder. Mange forbrukere ønsker fisk med nøytral smak slik at de kan marinere eller på andre måter tilsette fisken en ønsket smak.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.