DEL

Kritikken av dokumentaren Dokument 2 Rovdrift som ble sendt på TV2 mandag får kritikk fra stadig flere hold. Først ut var FHL. Nå kommer også Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) med klar og tydelig kritikk av dokumentaren. I en uttalelse signert av administrerende direktør Håvard Y. Jørgensen sies det mer enn tydelig at både TV” og NRK1 har latt seg bruke i et politisk spill.


( 06.11.2008 )

[raw]

De to nasjonale TV-kanalene NRK1 og TV2 har nylig sendt hvert sitt sterkt oppdrettskritiske program. Det første gikk på NRKs ”Ut i naturen”, og mandag kveld sendte TV2 programmet ”Dokument 2: Rovdrift”. Programmene sendes tett opp mot regjeringens annonserte utlysning av nye laksekonsesjoner, og må oppfattes som partsinnlegg i forhold til norsk laksenærings videre vekstbetingelser. NSL mener det må kunne forventes av både NRK og TV2 at de ikke lar seg bruke i et politisk spill, men at det er både balanse og åpenhet i produktet som gis den norske befolkning, skriver Jørgensen.

 

For å endre og balansere den image folk får av oppdrettsnæringen sier Jørgensen at det tvingende nødvendig å bli mer synlig på hjemmebane enn vi er i dag. Sjømatnæringen må inn i stua til folk flest.

 

– Markedsføring i Norge er en gammel NSL sak, og vi håper at resten av næringsorganisasjonene, og ikke minst næringsaktørene, ser muligheten som ligger i økt synlighet i vårt eget hjemmemarked.

 

Norsk fiskeri og havbruksnæring er bunnsolid, og har mye å vise frem. Med en jevn informasjonsstrøm vil innspill av den typen vi har sett i det siste ikke bety noe som helst. Men vi er dessverre ikke der enda, sier Jørgensen.

 

NSL fikk tidligere i år, ifølge Jørgense avslag fra fiskeri- og Kystdepartmentet med hensyn til å legge en avgift på førstehåndsomsetning av all fisk. Avgiften var ment som en tileggsavgift og midlene skulle øremerkes innlandsmarkedsføring. Totalt ville avgiften bidra med mellom 20 og 30 mill NOK hvert år, midler som i stor grad er tenkt brukt i TV ruta. NSL vurderer om forslaget skal fremmes på nytt i 2009.

 

Kritikken fra FHL mot TV2 sin dokumentar på tirsdag har blitt lagt merke til av Norsk Journalistlag sitt nettsted journalisten.no. De har innhentet en kommentar fra ansvarlig for Dokument 2” i TV2, Mats Eklund. Han svarer ikke på noe av kritikken fra FHL, men gir følgende overbærende kommentar: – Dokument 2 på sin side er ikke overrasket over at FHL reagerer som de gjør.

 

– Det er ikke uvanlig at folk som føler seg anklaget gjør nettopp det, sier han med henvisning til kritikken fra FHL.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.