DEL

Det australske selskapet Clean Seas Tuna har lykkes i å produsere yngel av sydlig blåfinnet tunfisk, også kalt makrellstørje i Norge. Dette gjennombruddet kan på sikt medføre store muligheter for norske utstyrsleverandører. En blåfinnet tunfisk vokser ti kilo i løpet av første leveår.


( 27.04.2009 )

[raw]

Gjennombruddet innen tunfiskoppdrett kan i løpet av kort tid redusere behovet for å fange vill blåfinnet tunfisk. Stor tunfisk blir levert til konsum, mens mindre fisk i både Australia, Mexico og flere Middelhavsland blir fôret opp til ønsket størrelse i merder. Fangsten av blåfinnet tunfisk er omstridt på grunn av kraftig reduserte bestander både for den nordlige og den sydlige stammen.

 

Fiske etter tunfisk var for få tiår siden et stort og viktig fiske I Norge. I  det beste året, 1952, ble det fangstet over 11 000 tonn. Men reduserte bestander, og/eller endret vandringsmønster har gjort at blåfinnet tunfisk bare helt sporadisk finner veien til norskekysten. Norske Stolt Seafarm AS var i flere år involvert i oppfôring av viltfanget blåfinnet tunfisk I Sør-Australia. Denne virksomheten er solgt.

 

 – Våre resultater er bane brytende og representerer de første viktige skrittende mot en fremtidig bærekraftig produksjon av tunfisk, sier styreleder Hagen Stehr I Clean Seas Tuna Ltd til den australske avisen The Advertizer.

 

Clean Seas Tuna opplyser at de har produsert 2,5 centimeter lang yngel etter en 35 dagers periode med kontinuerlig gyting i tanker med stamfisk  I perioden 12. mars til 16. april I år. Over femti millioner befruktede rogn ga et resultat på 30 millioner larver.

 

Clean Seas Tuna vil fortsette å produsere yngel frem til et større prosjekt for produksjon av matfisk settes i gang i løpet av ett års tid.  Fortsatt gjenstår mye utviklingsarbeid innen utvikling av fôr til yngel og matfisk. I stor grad har viltfanget tunfisk blitt fôret med hel fisk istedenfor pellets. På sikt vil det måtte utvikles fôr som gir bedre fôrfaktor . Næringen vil også bli møtt med den same kritikken som norsk laksenæring møter med hensyn til bruk av fisk som teoretisk sett kunne blitt brukt som menneskemat til fiskefôr.

 

Markedet for tunfisk fra oppdrett kan raskt vokse til flere hundre tusen tonn. Nå er det viktigste markedet Japan hvor topp kvalitet blåfinnet tunfisk kan oppnå svært høye priser. Men dette “sashimi-markedet” er begrenset, og økende produksjon av oppdrettet tunfisk kan raskt presse prisene nedover.  Ifølge nettstedet FIS.com ble fersk spansk oppfôret blåfinnet tunfisk fredag betalt en snittpris på 162 kroner per kilo på auksjon i Tokyo, mens vill japansk fisk oppnådde opptil 640 kroner per kilo. Til sammenligning ble fersk norsk laks betalt en snittpris på 64 kroner. Tunfisk fra oppdrett vil være for dyr til at den kan erobre store andeler av det enorme markedet for hermetisert tunfisk. Det betyr at de viktigste markedene på sikt blir ferskmarkedet I Europa og USA, samt et voksende marked for porsjonspakninger med frosne produkter.

 

For norske utstyrleverandører kan oppdrett av tuna gi store muligheter. Fisken vil mest sannsynlig bli slaktet ved en størrelse på 12 til 15 kilo. Selv om laksen har en slaktevekt som er atskillig lavere, er det svært mye felles teknologi som vil bli tatt I bruk.

 

Det australske utviklingsprosjektet har til nå involvert over hundre forskere fra ulike institusjoner, og kostet flere hundre millioner norske kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.