DEL

Forskjellen i mengde oppdrettslaks i sjøen sammenlignet med samme tidspunkt i fjor øker noe. Årsaken er den tidlige påsken som førte til mindre slakting enn vanlig for årstiden, melder FHL.


( 29.04.2008 )

[raw]

– En gjennomgang av biomassesituasjonen i norske oppdrettsanlegg viser at ved utgangen av mars i år er mengde laks i sjøen fem prosent høyere enn samme tidspunkt i fjor. Økningen i biomasse sammenlignet med 2007 skyldes at det slaktet mindre fisk som følge av ferieavviklingen i forbindelse med påsken, sier Jon Arne Grøttum, fagsjef for statistikk og marked i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Uttaket av oppdrettslaks målt i tonn var 12 % lavere i mars 2008 enn mars 2007.

 

– Det er altså viktig å merke seg at det er den tidlige påska som har primært har bidratt til å redusere uttaket, og ikke forhold knyttet til produksjon og tilvekst.  Påska i fjor kom første uka i april, og effekten av tidspunktet på påska vil ha et motsatt effekt på april når vi sammenligner tall fra 2008 og 2007, sier han. Ifølge Grøttum er det som forventet at snittvekten på slaktet fisk i mars har gått ned med 7 % etter et spesielt år i fjor med en svært god tilvekst høsten 2006.

 

– En redusert slaktevekt gjør at relativt flere fisk må slaktes for å oppnå et gitt slaktevolum. Det gjør at den relative forskjellen i antall individer i sjøen av 06 generasjonen endrer seg marginalt sammenlignet med i fjor. Det er forventet at uttak i 2008 vil øke moderat sammenlignet med 2007, sier han. Hittil i år har oppdrettsnæringen også registrert at den enkelte oppdrettsfisk har en noe lavere tilvekst enn vanlig. Dette vil trolig endre seg.

 

– Mest sannsynlig er dette en konsekvens av den lave sjøtemperaturer vi har sett den siste perioden. Men temperaturene er på vei opp igjen og per utgangen av mars er disse igjen på et normalnivå, sier Grøttum.
FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.