Høy dødelighet blant rekelarver og yngel, samt voldsomme variasjoner i prisene på tunfisk, kombinert med store svingninger i forholdet mellom thailandske baht og amerikanske dollar, har svekket lønnsomheten til thailandske foredlere kraftig.

Sjømatkjempene Thai Union Frozen Products og Charoen Pokphand Foods så et kraftig fall i lønnsomheten i fjor, mens Seafresh gikk med tap. Disse er bare noen av mange selskaper som er rammet av problemer.

 

Thailandske rekeoppdrettere har de siste par årene sett rekeproduksjonen bli redusert med 40 prosent som følge av Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS). Infeksjonen forårsakes av en bakterie beslektet med bakterien som gir vibriose hos fisk. Foreløpig er det ikke funnet noen behandling som kan redde rekene i infiserte anlegg fra mortalitet på rundt 50 prosent.