En god start på året for Cermaq-aksjen har endt med et kraftig mageplask. Klokken 10.00 i dag var aksjen ned over 9 prosent etter at Cermaq sendte ut en børsmelding hvor de varslet om kraftig svekking av det som var forventet som finansielt resultat for fjerde kvartal i fjor. Uttover dagen har aksjen tatt seg noe inn og er klokken 10.40 ned litt over seks prosent. Sykdom, sviktende salg og valuta er tre årsaker som alle sammen svekker Cermaq.


( 12.01.2009 )

[raw]

Det spekuleres nå i markedet om Cermaq med meldingen forbereder markedet på et kvartalsresultat svært nært null, kanskje under streken. Det var tidligere forventet blant analytikere at det ville bli lagt frem et resultat rundt 150 – 160 millioner kroner i overskudd. I meldingen skriver Cermaq: – Sykdomssituasjonen (i Chile), spesielt  knyttet til  ILA, har  blitt  betydelig forverret i løpet av de siste månedene. Næringen har opplevd en sterk økning i antall nye tilfeller av ILA, og Cermaqs virksomhet har hatt 10  nye tilfeller  av  ILA  siden  utgangen av september. De  nye utbruddene har rammet anlegg med større fisk, 2+ kilo, samt anlegg med fisk under 500 gram. Selskapet har besluttet å destruere tre anlegg med liten fisk og fremskynde slakting av berørte anlegg med større fisk. Dette vil medføre salg av fisk med lavere slaktevekt enn forventet, noe som vil gi  lavere inntekt. I tillegg elimineres en andel av selskapets smoltbeholdning i ferskvannsanlegg, og smoltutsettet i 2009 reduseres.

 

Cermaq har tidligere kommunisert at maksimum 8,7 millioner smolt (atlantisk laks) ville bli satt ut i 2009, men at antallet ville bli redusert dersom ikke  ILA-situasjonen bedret seg. Ut fra den forverrede sykdomssituasjonen, vil maksimum 6 millioner smolt atlantisk laks settes ut i år. Dette antallet kan igjen bli nedjustert dersom vi ser at sykdomssituasjonen ikke bedrer seg tilstrekkelig til at smolten kan overføres til områder med gode biologiske forhold.

 

Ved fremleggelsen av tredje kvartalstall, estimerte  Cermaq en nedskriving på 20-40 millioner kroner i fjerde kvartal for å ta hensyn til nedjustert utsett  av atlantisk laks. Som følge av forverring  av ILA-situasjonen og ytterligere destruering av både ferskvannssmolt og fisk i sjøen, er nå forventet ekstraordinær nedskriving i  fjerde kvartal i størrelsesorden 120 millioner kroner.

 

Salget svikter

– Fremskyndet slakting av atlantisk laks samt lavere gjennomsnittsvekt har redusert volumene i fjerde kvartal sammenlignet med tidligere estimater. Videre har salg av ørret, og i noen grad salg av coho, blitt forskjøvet til 2009 som følge av lavere markedspriser i slutten av 2008. Generelt har de store markedene som USA og Japan hatt lavere etterspørsel og  markedspriser i fjerde kvartal  for chilenske og canadiske volum for alle arter, skriver Cermaq, skriver Cermaq.

 

Norge er eneste landet hvor det faktiske salget i fjerde kvartal var i tråd med tidligere estimater. Her ble det solgt 11 000 tonn. I Canada ble det solgt 8000 tonn mot forventet salg på 9000 tonn. I Skottland endte salget på 2000 tonn, mot forventet 3000 tonn. I Chile hvor det produseres tre arter sviktet salget for alle. Coho endte på 4000 tonn solgt, mot forventet 5000 tonn. Ørretsalget som skulle være 3000 tonn ble bare 1000 tonn, mens det ble solgt 5000 tonn Atlantisk laks mot forventet salg på 7000 tonn. Totalt gir det en salgsvikt på 7000 tonn i fjerde kvartal.

 

Forventningene til 2009 skrus også ned i meldingen: – Som  følge av de biologiske produksjonsforholdene i Chile, er forventede salgsvolumer  for 2009  usikre. Cermaq endrer ikke sine salgsestimater for 2009 på nåværende tidspunkt. Det er imidlertid sannsynlig at salgsvolumene for coho og  ørret vil øke i forhold til tidligere estimater som følge at utsatt  salg fra  2008. Volum  for atlantisk laks forventes å bli på samme nivå som tidligere estimert, da noe salg er overført fra 2008 til 2009 og den største effekten av de nye  ILA-utbruddene vil påvirke volum i 2010. Cermaq.vil regelmessig oppdatere markedet om  utvikling i produksjonsforhold  og volum i Chile og annen virksomhet i løpet av 2009.

 

Effekt av endring i valutakurser

Cermaq har kjøp  og salg i de fleste viktige fremmede valutaer som følge av sin globale virksomhet og salg i ulike markeder. Historisk har gruppen hatt en naturlig sikring knyttet til endring i valutakurser for en vesentlig del av sine transaksjoner.

 

Fjerde kvartal har imidlertid vært preget av finansuro med uvanlige og betydelige  svingninger i  markedene. Dette har påvirket Cermaqs resultater. Den norske kronen ble i fjerde kvartal betydelig  svekket mot viktige valutaer som US dollar og euro  i fjerde kvartal. Dette har medført en stor økning i gruppens eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta omregnet til norske kroner.

 

Kronefallet svir

Videre  er  EWOS` resultat  negativt  påvirket av omregning av leverandørgjeld i utenlandsk valuta. Det er også negative valutakurseffekter knyttet til kundekontrakter inngått på gjeldende kurser ved utgangen av tredje kvartal. De store svingningene i valutakurser har sammenfalt med  den perioden hvor EWOS  sesongmessig har høye salgsvolumer. Den negative effekten av dette på EWOS` resultat og marginer i fjerde kvartal er anslagsvis 30 millioner kroner.

 

Til tross for at ILA og endring i valutakurser påvirker resultatene i fjerde kvartal og for året.2008 betydelig, ønsker Cermaq å understreke at gruppen fremdeles  oppfyller sine finansielle lånevilkår når standard beregningsmetode for disse benyttes.

 

SISTE kl 14.10: Det lille oppsvinget som fikk aksjen til å nærme seg et fall på “bare” seks prosent, har snudd. Klokken 14.00 har mørket senket seg og Cermaq er igjen ned over åtte prosent.

[/raw]