Fiskeridirektoratet styrker tilsynet med akvakulturnæringen. I disse dager opprettes i alt sju nye stillinger fordelt på fem av direktoratets regioner.


( 04.03.2010 )

[raw]

Akvakulturnæringen bidrar til store eksportinntekter og er viktig for sysselsettingen langs norskekysten.

 

Hovedformålet med å styrke tilsynsvirksomheten er å forhindre rømming av fisk. I dette arbeidet jobber direktoratet både forebyggende og i etterkant av hendelser, med for eksempel kontroll og dokumentasjon av teknologiske løsninger og oppfølging av bedriftenes rutiner.

 

– Vi har til hensikt å øke såvel kompetansen som kapasiteten i det operative tilsynsarbeidet med næringen. I dag har vi om lag 20 ansatte som jobber med tilsyn og kontroll i regionene. Sju nye stillinger i år innebærer derfor et viktig løft, sier seniorrådgiver Henrik Hareide ved Kyst- og havbruksavdelingen.

 

Bevilgningen til akvakulturtilsyn er styrket med 10 millioner kroner i 2010. I tillegg til de sju stillingene som nå opprettes regionalt, skal disse midlene også finansiere fem nye stillinger sentralt i Bergen som også er øremerket tilsyn og kontrolloppgaver.

[/raw]