DEL

Nordic Supply System AS fra Skodje lanserer nå en nyutviklet vaksinasjonsmaskin fra NFT i Sverige. Maskinen har utstyr og kontrollfunksjoner som tidligere ikke har vært tilgjengelig på tilsvarende maskiner.


( 10.02.2008 )

[raw]

Det er en kombinert vaksinerings– og sorteringsmaskin med en kapasitet på 100 til 120 fisker i minuttet. Maskinen har vært testet hos kunde i over ett år med meget godt resultat. Størrelsen på hver enkelt fisk måles elektronisk, slik at den kan sorteres i fire størrelser etter vaksinering og man kan velge hvilken størrelse man vil vaksinere.

 

Jan Håberg ved Nordic Supply forteller at fisken liggende helt stille på et transportbånd i vaksinasjonsprosessen. Underveis mot nåla blir fisken lengdemålt. Sprøyten med vaksine blir stilt inn etter størrelsen på fisken. Det samme gjelder hvor dypt det skal stikkes i hver enkelt fisk, og injeksjonspunktet kan velges ut fra retningslinjer fra veterinær. Treffpunktet har et avvik på bare et par millimeter. Hver enkelt fisk legges på siden på transportbåndet. Båndet overvåkes automatisk, og skulle en fisk ha endret stilling underveis mot vaksinasjon, blir den automatisk utsortert. Dette for å hindre at fisk blir ryggstukket.

 

Det kan benyttes vaksine både i pose og flasker. Vaksinen plasseres i temperert skap. Dataoppsamling gjør at man har en fullstendig protokoll over produksjonen. Foreløpig er den nye maskinen utviklet for å vaksinere laks og seabrass. Men det arbeides også med å videreutvikle maskinen til å benyttes på torskeyngel. Her er det visse utfordringer i forhold til vaksinasjon av de to andre nevnte artene, men Håberg regner med at de skal klare å overvinne dette også, og være klar med maskinen til satsningen på torsk begynner å ta av.

 

Den nye vaksinasjonsmaskinen ble presentert på Aqua-Nor i Trondheim, og selskapet fikk meget god respons på nyheten, spesielt fra utlandet. På hjemmemarkedet er det allerede solgt 12 maskiner. Selskapet fra Skodje regner med at maskinen også vil bli en stor eksportartikkel. Foreløpig er det solgt tre enheter til Canada, og videre er det stor interesse fra Middelhavslandene når det gjelder vaksinasjon av Seabrass. Det er derfor store forventninger til det videre salget i tiden som kommer.

 

Det er i dag Nordic Supply som eier NFT (Nordic Fishtech AB) etter et oppkjøp i fjor, og det er en av deres medarbeidere og en tidligere mangeårig tekniker hos VMK, Leif Leander, som har utviklet den nye maskinen. Mannen er kjent for å være et teknisk geni og meget kreativ når det gjelder nye innovative løsninger.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.