DEL

Adgangen til å dispensere fra forbudet mot å stryke matfisk videreføres i en overgangsperiode frem til 31. desember 2013.


( 13.03.2008 )

[raw]

Det er, og har vært, forbud mot å stryke matfisk. Forvaltningen har imidlertid godkjent stryking av matfisk i særlige tilfeller. For å ivareta adgang til sikring av rognproduksjonen i perioden fram til effekten av ny forvaltningsmodell gjør seg gjeldende, opprettholdes muligheten til å dispensere i en overgangsperiode.

 

I forskrift fastsatt 12. mars 2008, videreføres derfor denne dispensasjonsadgangen. For at stamfiskprodusenter og forvaltning skal få tid til å tilpasse seg det nye forvaltningsregimet for stamfisk, vil overgangsperioden vare frem til 31. desember 2013. Forskriftsendringen trer i kraft straks.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.