Norsk oppdrettstorsk gjør det stadig sterkere på verdensmarkedet. Det neste tiåret kan bli torskens æra, varsler sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård.


( 07.04.2008 )

[raw]

Torsken er gjerne omtalt som kongen av hvitfisk, og ikke uten grunn. Torsk holder både høy pris og kvalitet. Senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård (bildet) i Nordea la nylig fram tall som viser at torskeprisene på hovedmarkedet i Europa stiger parallelt med en eksplosjon i importen av hvitfisk – inkludert billige hvitfiskarter fra Asia. Torsken har med andre ord en svært sterk posisjon i markedene, melder FHL.

 

– Høyt priset torskefilet konkurrerer simpelthen ikke med billig og lavkvalitets oppdrettet hvitfisk som pangasius, slo Giskeødegård fast da han holdt sitt foredrag under årskonferansen til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

Det er store forventninger til oppdrett av torsk, ikke minst fordi etterspørselen er så sterk. I år er det beregnet at det viktige EU-markedet vil importere i overkant av 900.000 tonn oppdrettet hvitfisk. For torskeoppdretterne er det mye å gå på, for ennå er produksjonen liten sammenlignet med oppdrettslaks. Estimater fra blant annet Kontali Analyse antyder en syvdobling av volumet fram mot år 2015. Det betyr mellom 60.000 og 90.000 tonn.

 

– Torsk skal inn i etablerte markeder og er sterkt preferert, en rekke utfordringer gjenstår og ting vil ta tid. Likevel er potensialet nærmest “ubegrenset”. De neste tiårene kan bli torskens æra, sa Giskeødegård.

[/raw]