DEL

Nå kan du beskytte blåskjellfarmen din mot dykkende og plagsom ærfugl. Smart Farm AS har lansert to typer fuglegjerder, for dype og grunne lokaliteter. Enkle fortøyningssystem er fellesnevner for produktene.


( 20.02.2008 )

[raw]

Det norske firmaet Smart Farm AS har spesialisert seg på ulike løsninger for dyrking, røkting og høsting av blåskjell. De leverer både selve dyrkningsanleggene, samt maskiner for høsting og røkting, fortøyningssystemer til forankring og merking, selvdrevet ærfuglskremmer og nå også beskyttende gjerdesystemer for anleggene.

 

Fuglegjerdet for grunne lokaliteter består av vertikale rør med eller uten lodd som forøyes rundt lokaliteten, og fuglenett med høy uv-beskyttelse. Nettet kan demonteres for rengjøring og rensing. Produktet finnes i ulike lengder og høyder, og de kan tilpasses den enkelte lokalitet. Det modulbaserte fuglegjerdet er egnet både for grunne og dype lokaliteter, og det har samme enkle fortøyningssystem. Gjerdet består videre av horisontale flyterør og vertikale rør med flyttbare lodd.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.