På oppdrag fra FHF skal Randi Grøntvedt fra Veterinærinstituttet i Trondheim samordne næringens og forskningsmiljøenes FoU-innsats for å bekjempe lakselusen.


( 20.10.2009 )

[raw]

Lakselus er en stor utfordring for næringen, og både næring og forskningsmiljøer utfører mye forskning og utvikling (FoU) knyttet til bekjempelse av den uønskede parasitten. Per dags dato er det imidlertid ingen samlende koordinering av denne innsatsen.

 

Trenger bedre samordning
– De enkelte aktørene trenger å bli bedre kjent med hva andre gjør, sier FHFs fagsjef for havbruk, Kjell Maroni. – Det blir bedre effekt av initiativene hvis det kan koordineres hvem som gjør hva. I tillegg er det viktig at næringen blir kjent med den nye kunnskapen fra prosjektene, og tar den i bruk så raskt som mulig.

 

FHF har derfor gitt Veterinærinstituttet i oppdrag å koordinere forskning og formidling om lakselus frem til og med 2011, gjennom en egen prosjektkoordinator for lakselusforskning.

 

Må skaffe oversikt
Prosjektkoordinatorstillingen er tildelt Randi Grøntvedt, som kan bygge videre på arbeid hun har utført for FHF som prosjektleder for en informasjonskampanje om lakselus. Å få informasjon til å flyte godt, vil være en viktig del av arbeidet hun skal gjøre også i fortsettelsen.

 

– Når det gjelder veien fra forskning til næring, er det viktig å ta i bruk anvendelig kunnskap så snart den blir tilgjengelig, sier Grøntvedt. – Den andre veien, fra næring til forskning, er det viktig å skaffe oversikt over de mange utviklingsprosjektene som næringen driver. Hva foregår av utviklingsprosjekter hos oppdrettsbedrifter, utstyrsprodusenter, fôrselskaper, farmasøytisk industri etc.? Hvilke erfaringer gjør disse aktørene, og hvilke behov har næringen?

 

Grøntvedt kommer i tiden fremover til å prioritere kartleggingen av utviklingsarbeidet. Hun vil oppsøke næringsaktører for å skaffe oversikt over hvilke prosjekter som pågår, og når en kan forvente resultater som kan implementeres i næringen. Næringsutøvere kan også ta direkte kontakt med henne.

 

Oppfølging, igangsetting og internasjonalt arbeid
Prosjektkoordinatoren skal, i tillegg til kartlegging og koordinering, også involvere seg mer direkte i prosjektarbeid, og følge opp nye behandlingsmetoder og løsninger som ser dagens lys.

 

– Samtidig er det en viktig del av oppdraget å hele tiden se etter kunnskapshull, og jobbe med å identifisere områder der det bør settes i gang nye prosjekter, sier Grøntvedt.

 

I tillegg til å ha løpende kontakt med de norske FoU-miljøene i Norge, skal prosjektkoordinatoren følge med på den internasjonale lakselusforskningen. Det er en målsetning at hun skal bidra til at FHF tar en klar rolle i etableringen av internasjonale prosjekter om lakselus.

 

Forankres i næringen
Prosjektet vil ha en egen styringsgruppe med næringsrepresentanter fra regioner langs hele kysten, og det vil ha meget tett dialog med og oppfølging av den løpende lakselusforskningen i Norge.

[/raw]