DEL

– Våre medlemsbedrifter venter å bruke nærmere en milliard kroner neste år bare på tiltak mot lakselus. Det er omtrent en dobling fra i år, sier Henrik Stenwig, direktør for helse og kvalitet i Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL).


( 30.11.2009 )

[raw]

Høye forekomster av lus i oppdrettsanlegg langs kysten er registrert i søndre deler av Nordland, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

 

Situasjonen er ikke ute av kontroll, men det stiller høyere krav enn tidligere om god luseovervåkning og samordning i valg og gjennomføring av riktige tiltak. Dette har laksebedriftene tatt konsekvensene av, og har planlagt og begynt å iverksette omfattende tiltak.

 

– De lovpålagte tellingene av lus viser nå at vi har et gjennomsnittlig lusenivå på fisken omtrent som i 2002. Utfordringen er at det er langt mer fisk enn det året,  og aktuelle medikamenter er ikke like effektive. Vi setter derfor inn den største koordinerte satsningen noensinne for å unngå at lusenivået i sjø skal være et problem for oppdrettslaks og villaks til våren, sier Stenwig.

 

– Det er klart at tiltakene koster, men bedriftene er villig til betale for kloke og nødvendige tiltak, sier Stenwig.

 

Både næringen og forvaltningen har høyeste fokus på bekjempelsen av lakselus. Næringen styrker nå koordineringen av behandlingen over større områder. Hvis det viser seg nødvendig, er en også villig til å sette inn drastiske tiltak i form av utslaktning med påfølgende brakklegging i avgrensede områder. Det er ikke nødvendig nå, men en siste utvei og et mulig tiltak i tråd med myndighetenes nye kontrollregime. Luseforskriften fra august 2009 gir Mattilsynet vide fullmakter til å pålegge slike tiltak.

 

– Regelverket er utformet for å håndtere lakselusutfordringen og gir nødvendig hjemmel for å tilpasse tiltakene til alvoret i situasjonen, understreker Stenwig.

 

Det finnes flere alternativer til tradisjonelle legemidler mot krepsedyret ”lakselus”. I 2009 har eksempelvis økt bruk av leppefisk som renser laksen for lus gitt gode resultater, og har noen steder gått over fra å være et supplement til å bli et hovedtiltak mot lus.

 

Lakselusa finnes naturlig i havet og kan aldri utryddes. Målet med intensivert innsats er, på kort sikt, å sette inn nødvendige samordnede tiltak utover vinteren slik at det igjen er lave forekomster av lus i anleggene når villaksen trekker til havs om våren. Forvaltningen, forskningsmiljøene og næringen samarbeider aktivt slik man har gjort tidligere for å løse tilsvarende utfordringer.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.