DEL

En informasjonskampanje for lakselusbekjempelse som næringen forbereder, skal nå koordineres med Mattilsynets utarbeidelse av ny terapiveiledning.


( 12.03.2009 )

[raw]

Mattilsynet sendte nylig ut et høringsutkast til ny luseforskrift, og i forbindelse med den nye forskriften skal det også utarbeides et offentlig veiledningsdokument. Dette skal fungere som en oppdatering av terapianbefalingen som ble utgitt av Legemiddelverket (den gang Statens legemiddelkontroll) i 2000.

Skal bidra til å hindre resistensutvikling
Det praktiske ansvaret for å utarbeide den nye terapiveiledningen har Mattilsynet tildelt Veterinærinstituttet – som allerede er godt i gang med et annet informasjonstiltak mot lakselus. Disse initiativene skal nå ses i sammenheng.

– Sent på høsten i fjor fikk vi en henvendelse fra næringsorganisasjonen FHL og forskningsfondet FHF, sier prosjektleder Randi Grøntvedt (bildet) i Veterinærinstituttet. I dag holder hun et innlegg om prosjektet på FHL og Vestnorsk Havbrukslag sitt årsmøte.

– FHF og FHL ønsket å gjennomføre en informasjonskampanje for å sikre at alle næringsutøvere er kjent med hvordan de kan holde lakselusproblemet i sjakk både på kort og lang sikt. Innen sommeren skal oppdretterne vite hva de kan gjøre for effektivt å bekjempe lakselus i anlegget her og nå, samtidig som de bidrar til å hindre resistensutvikling. Dette prosjektet er allerede godt i gang, med deltakelse både fra fiskehelsetjeneste, oppdrettere og farmasøytisk industri.

– Når Veterinærinstituttet nå også har fått oppdraget med å utarbeide den nye terapianbefalingen, kommer vi selvsagt til å se de to prosessene i sammenheng.

Separate prosjekter, samordnet informasjonsflyt
Grøntvedt understreker at de to prosjektene er helt separate, med forskjellige oppdragsgivere, deltakere og sluttprodukter. Det overordnete målet for begge er imidlertid det samme: Redusert luseproblem på villfisk og oppdrettsfisk, og forlenget levetid for de eksisterende behandlingsmidlene.

– Utarbeidelsen av terapiveilederen for Mattilsynet vil ha fokus på å nedfelle entydige, rådgivende retningslinjer for lakselusbehandling, sier Grøntvedt.

 

– Veilederen vil bli utarbeidet ut fra råd fra en bred sammensatt faglig gruppe med medlemmer fra fiskehelsetjenester, oppdrettsnæring og forskere. Informasjonskampanjen for FHF fokuserer derimot mer på å drive bred kunnskapsformidling om lakselusbekjempelse. Det sistnevnte prosjektet vil blant annet prøve å samordne informasjon fra fiskehelsetjeneste, medisin, fôrleverandører og forskning.

Grøntvedt forteller at prosjektene utfyller hverandre godt.

 

– Vi vil legge opp til en god informasjonsflyt mellom de to initiativene. På denne måten skal begge prosjektene kunne trekke veksler på ressursene som nedlegges i det andre prosjektet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.