Settefiskprodusentene av laks og regnbueørret hadde, i motsetning til matfisk­produsentene, en resultatforbedring i 2007. De økonomiske størrelsene driftsmargin og fortjeneste per stk viste en positiv utvikling. Dette fremkommer i lønnsomhetsundersøkelsen for settefiskproduksjon som nå er publisert.


[raw]

Gjennomsnittlig fortjeneste per stk solgt fisk gikk opp fra kr 0,96 i 2006 til kr 1,13 i 2007, mens gjennomsnittlig driftsmargin økte fra 18,2 prosent i 2006 til 24,3 prosent i 2007. Den positive utviklingen skyldes først og fremst en kraftig økning i salgsinntektene som følge av økt salg av yngel og smolt, melder Fiskets Gang.

 

Ser man nærmere på salget finner man at gjennomsnittlig antall solgt yngel og smolt gikk kraftig opp fra 2.240.447 stk i 2006 til 3.039.593 stk i 2007, hvilket innebærer en økning på 35,7 prosent. En økning i prisen på yngel bidro også til resultatforbedringen fra 2006 til 2007. Salgsprisen på yngel gikk opp med to prosent.

 

En tredje faktor som bidro til resultatforbedringen var en nedgang i gjennomsnittlig produksjonskostnad per stk solgte fisk. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per stk gikk ned med 5,2 prosent.

[/raw]