Eksportverdien av norsk laks var i oktober 2,2 milliarder kroner. Det er den høyeste eksportverdien registrert for en enkeltmåned og det er 28 % eller 479 millioner kroner mer enn i tilsvarende måned i fjor.


( 04.11.2009 )

[raw]

Målt i volum var det også rekord i oktober. Omregnet til rund vekt gikk det ut 83 536 tonn norsk laks. Dette er vel 16 000 tonn eller 24 % mer enn i oktober i fjor. Oktobervolumet tilsvarer et snitt på 121 fullastede trailere ut av landet hver dag i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

 

– Den sterke volumveksten og priser som ligger over 2008-nivået viser at etterspørselen etter norsk laks er stigende, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Eksportutvalget for fisk.

 

Målt i volum ble det i oktober eksportert 1 802 tonn fersk laksefilet til USA. Dette er en økning på hele 684 % sammenlignet med samme måned i fjor. Eksporten av fryst filet var på 859 tonn, noe som er en vekst på 403 %. Eksporten av filet samlet sett økte i oktober med 89 % til 9 511 tonn. Andelen bearbeidet laks i oktober har økt fra 11 % i fjor til 18 % i år.

 

EU er Norges viktigste marked med 71 % av eksporten i volum rund vekt. Veksten i oktober var på 17 %. Sterkest vekst var det til Polen, Frankrike, Sverige og Storbritannia. Omtrent 40 % av laksen inn til Polen blir konsumert der. Resten blir eksportert, hovedsakelig til det tyske markedet. Kraftig eksportøkning til Asia Totalt ble det eksportert 9 459 tonn laks rund vekt til Asia i oktober. Dette var 2 389 tonn eller 34 % mer enn i tilsvarende måned i fjor. Sør-Korea, Kina og Japan er markedene i Asia med sterkest vekst i oktober.

 

Ørreteksporten falt i oktober med 30 millioner kroner til 169 millioner kroner. Volumet målt i rund vekt falt samtidig med 2 126 tonn til 6 788 tonn. Russland, Kina og Japan var de tre viktigste ørretmarkedene i oktober.

[/raw]