DEL

– Havbruksnæringen er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag for at vederlaget for vekst i hovedsak skal gå til kommunene som legger til rette for havbruk, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.


( 09.06.2015 )

Næringskomiteen på Stortinget avgir i dag sin innstilling til stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Innstillingen har ikke kommet ennå, men ut i fra pressekonferansen har arbeidet i komiteen på flere punkter bidratt til en forbedring av meldingen som regjeringen la fram før påske.

 

Støtter ambisjon om vekst

Både Sjømat Norge og næringskomiteen støtter ambisjonen om vekst som regjeringen har lagt til grunn i stortingsmeldingen, og vi mener at fiskeriminister Aspaker har gjort kloke grep ved å knytte vekst til miljøindikatorer.

 

– Ett av flere tema har vært spørsmålet om arealavgift. Vi er glad for at næringspolitikerne på Stortinget ikke vil pålegge havbruksbedriftene arealavgift og heller gir mer av vederlaget for vekst til kommunene og fylkeskommunene. Dette vil gi økte inntekter til kommunene, sier Sperre.

 

Ikke produksjonssoner nå

Ut fra pressekonferansen som ble holdt på Stortinget i dag, framgår det også at det likevel ikke skal innføres produksjonsområder på nåværende tidspunkt.

 

– Vi har vært enige med regjeringen i at veksten fremover bør knyttes til miljøindikatorer, og at at næringen må ha et lavt nivå av lakselus for å oppnå vekst. Det har imidlertid vært faglige diskusjoner knyttet til modellvalg og valg av målemetoder. Derfor er det positivt at komiteen går inn for å utrede dette nærmere først, og at saken skal forelegges Stortinget på nytt før en ny forvaltningsmodell blir innført, sier Sperre.

 

Viktig for velferdsstaten

Den endelige teksten fra næringskomiteen er ennå ikke gjort tilgjengelig, men med det forbehold sier Sperre at sjømatnæringen er fornøyd med endringene som er gjort i stortingsmeldingen. Etter hva man forstår understreker en samlet næringskomite den avgjørende rollen norsk havbruksnæring har og vil få fremover for Norge. Derfor er det viktig at det nå legges opp til en reell vekst, det vil også gjøre at kommunene for økt sine inntekter fra fondet i tillegg til flere arbeidsplasser.

 

– Sjømat Norge har fått gjennomslag for vesentlige endringer i denne saken, men vi ser også at det gjenstår mye arbeid med å følge opp utformingen av havbruksforvaltningen for å få denne mer i tråd med næringens behov for en forutsigbar utvikling.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.