DEL

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er positiv til regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig vekst i norsk oppdrettsnæring.


( 02.04.2009 )

[raw]

Hovedpunktene i regjeringens strategi ble lagt frem på FHLs generalforsamling i Bodø i går av statsekretær Vidar Ulriksen. Strategien skal sikre bærekraftig vekst i næringen.

 

– FHL er positive til dette fordi næringen har et uttalt mål om fortsatt vekst i havbruksnæringen i Norge, og slik sett er regjeringens og våre mål sammenfallende.Vi har ennå ikke satt oss inn i alle strategiens elementer, men mener den kan være et et godt utgangspunkt for å sikre bærekraft vekst  i norsk fiskeoppdrett og matproduksjon, sier Ole-Eirik Lerøy som i går ble gjenvalgt som styreleder i FHL.

 

Lerøy understreker at det fremlagte strategidokumentet synes å gi rom for et konstruktivt samarbeid mellom oppdrettsnæringen og myndighetene.

 

– For å sikre miljømessig bærekraft også når produksjonen etter hvert øker er vi i næringen inneforstått med at vi må fatt i en del utfordringer. Det vil vi nå gjøre i samarbeid med myndighetene. Vi ønsker ikke å diskutere enkelttiltak nå, men vil gå inn i en dialog med myndighetene på hvert enkelt felt, sier han.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.